پرتال ایران پرتال استان تهران پرتال شهرستان تهران بیمارستانهای تهرانبیمارستان اشرفی اصفهانی
بازار تهران تدریس خصوصی در تهران پزشکان و مراکز درمانی تهران .
 
نام بیمارستان: بیمارستان اشرفی اصفهانی
نوع بیمارستان: دانشگاهی – درمانی
تخصص های موجود: داخلی ٬ کودکان ٬ گوش و حلق و بینی ٬ چشم پزشکی ٬ جراحی ٬ ارتوپدی
شماره های تماس: ۵۵۶۳۵۲۵۲ - ۵۵۶۲۱۸۸۹
آدرس: خیابان مولوی - چهار راه مولوی
آدرس سایت:

پایگاه اطلاع رسانی بازار ایران : پرتال تهران
http://iran.ibep.ir