پرتال ایران پرتال استان تهران پرتال شهرستان تهران بیمارستانهای تهرانبیمارستان میرزا کوچک خان
بازار تهران تدریس خصوصی در تهران پزشکان و مراکز درمانی تهران .
 
نام بیمارستان: بیمارستان میرزا کوچک خان
نوع بیمارستان: دانشگاهی – آموزشی
تخصص های موجود: زنان و زایمان ٬ نوزادان ٬NICU
شماره های تماس:
آدرس:
آدرس سایت:

پایگاه اطلاع رسانی بازار ایران : پرتال تهران
http://iran.ibep.ir