پرتال ایران پرتال استان تهران پرتال شهرستان تهران بیمارستانهای تهرانبیمارستان موقوفه مفرح
بازار تهران تدریس خصوصی در تهران پزشکان و مراکز درمانی تهران .
 
نام بیمارستان: بیمارستان موقوفه مفرح
نوع بیمارستان: بهزیستی – درمانی
تخصص های موجود: جراحی ٬ پوست ٬ زنان و زایمان
شماره های تماس:
آدرس:
آدرس سایت:

پایگاه اطلاع رسانی بازار ایران : پرتال تهران
http://iran.ibep.ir