پرتال ایران پرتال استان تهران پرتال شهرستان تهران بیمارستانهای تهرانبیمارستان اختر
بازار تهران تدریس خصوصی در تهران پزشکان و مراکز درمانی تهران .
 
نام بیمارستان: بیمارستان اختر
نوع بیمارستان: دانشگاهی – آموزشی
تخصص های موجود: جراحی ٬ ارتوپدی
شماره های تماس: ۲۲۶۰۱۷۶۱
آدرس: خیابان شریعتی - خیابان پل رومی - خیابان شریفی - کوچه اذر
آدرس سایت:

پایگاه اطلاع رسانی بازار ایران : پرتال تهران
http://iran.ibep.ir