پرتال ایران پرتال استان تهران پرتال شهرستان تهران بیمارستانهای تهرانبیمارستان آیت ا... کاشانی
بازار تهران تدریس خصوصی در تهران پزشکان و مراکز درمانی تهران .
 
نام بیمارستان: بیمارستان آیت ا... کاشانی
نوع بیمارستان: تامین اجتماعی – آموزشی
تخصص های موجود: داخلی ٬ جراحی ٬ کودکان ٬ چشم پزشکی ٬CCU , Post CCU
شماره های تماس: ۵۵۳۱۱۸۳۲۰
آدرس: خیابان خزانه بخارایی - فلکه دوم خزانه
آدرس سایت:

پایگاه اطلاع رسانی بازار ایران : پرتال تهران
http://iran.ibep.ir