پرتال ایران پرتال استان تهران پرتال شهرستان تهران بیمارستانهای تهرانبیمارستان آیت ا.. طالقانی
بازار تهران تدریس خصوصی در تهران پزشکان و مراکز درمانی تهران .
 
نام بیمارستان: بیمارستان آیت ا.. طالقانی
نوع بیمارستان: دانشگاهی – آموزشی
تخصص های موجود: داخلی ٬ کودکان ٬ زنان وزایمان ٬ جراحی ٬ جراحی کودکان ٬ جراحی عروق ٬ جراحی فک و صورت ٬ گوش و حلق و بینی ٬ ارتوپدی ٬ روانپزشکی ٬ گوارش ٬ قلب ٬ غدد ٬ پیوند ٬CCU ICU
شماره های تماس: ۷۰ - ۲۲۴۰۳۵۶۱
آدرس: اوین - جنب دانشگاه علوم پزشکی
آدرس سایت:

پایگاه اطلاع رسانی بازار ایران : پرتال تهران
http://iran.ibep.ir