پرتال ایران پرتال استان تهران پرتال شهرستان تهران بیمارستانهای تهرانبیمارستان آسیا
بازار تهران تدریس خصوصی در تهران پزشکان و مراکز درمانی تهران .
 
نام بیمارستان: بیمارستان آسیا
نوع بیمارستان: خصوصی – درمانی
تخصص های موجود: داخلی ٬ جراحی ٬ زنان وزایمان ٬ کودکان ٬ ارولوژی ٬ اورژانس ٬CCU ٬ ICU
شماره های تماس: ۸۰ - ۸۸۷۳۱۹۷۸
آدرس: خیابان بخارست - روبروی دانشکده اقتصاد
آدرس سایت:

پایگاه اطلاع رسانی بازار ایران : پرتال تهران
http://iran.ibep.ir