پرتال ایران پرتال استان تهران پرتال شهرستان تهران بیمارستانهای تهرانبیمارستان و زایشگاه آزادی
بازار تهران تدریس خصوصی در تهران پزشکان و مراکز درمانی تهران .
 
نام بیمارستان: بیمارستان و زایشگاه آزادی
نوع بیمارستان: خصوصی – درمانی
تخصص های موجود: داخلی ٬ کودکان ٬ زنان و زایمان ٬ جراحی ٬ اورژانس ٬ نوزادان ٬ICU , CCU
شماره های تماس: ۹۰ - ۶۶۰۰۱۱۲۶
آدرس: خیابان ازادی - نبش میمنت
آدرس سایت:

پایگاه اطلاع رسانی بازار ایران : پرتال تهران
http://iran.ibep.ir