پرتال ایران پرتال استان تهران پرتال شهرستان تهران بیمارستانهای تهرانبیمارستان آراد
بازار تهران تدریس خصوصی در تهران پزشکان و مراکز درمانی تهران .
 
نام بیمارستان: بیمارستان آراد
نوع بیمارستان: خصوصی – درمانی
تخصص های موجود: داخلی ٬ جراحی ٬ زنان وزایمان ٬ کودکان ٬ اورژانس ٬ گوش و حلق و بینی ٬ ارولوژی ٬ جراحی مغز و اعصاب ٬ چشم پزشکی ٬ روانپزشکی ٬ قلب ٬ نرولوژی ٬ عفونی ٬CCU ٬ICU
شماره های تماس: ۶ - ۷۷۶۰۱۰۰۱
آدرس: چهار راه بهار - خیابان سمیه
آدرس سایت:

پایگاه اطلاع رسانی بازار ایران : پرتال تهران
http://iran.ibep.ir