مجله راز موفقیت تفریح و سرگرمی مجله تازه های تکنولوژی بدن انسان روي يک چيپ!
تبلیغات در ایران پزشکان و مراکز درمانی لوازم صوتی و تصویری بازار کامپیوتر ایران بازار موبایل ایران .
 

محققان دانشگاه برکلي کاليفرنيا چيپي طراحي کرده اند که رفتار بخش هاي مختلف بدن انسان مانند قلب، کليه،کبد و ديگر اندام ها رادر برابر داروها، شبيه سازي مي کند.در اين تراشه، شبکه کوچکي از سلول هاي بالغ و زنده پوست روي يک سطح پلاستيکي قرار مي گيردکه با روشي ويژه زنده نگه داشته مي شود.سپس محققان مي توانند واکنش اين سلول ها را به داروها، مورد مطالعه قرار دهند تا دريابند که اعضاي واقعي بدن چه واکنشي نسبت به اين داروها خواهند داشت حتي مي توان اين آزمايش را براي تک تک افراد پيش از تجويز دارو انجام داد. /منبع: روزنامه خراسان

تفریح، سرگرمی، اطلاعات عمومی
http://fun.ibep.ir