مجله راز موفقیت تفریح و سرگرمی مجله تازه های تکنولوژی اين LCD غول پيکر زمين بسکتبال است!
تبلیغات در ایران پزشکان و مراکز درمانی لوازم صوتی و تصویری بازار کامپیوتر ایران بازار موبایل ایران .
 

اولين زمين بسکتبال LCD جهان در چين ساخته شد. اين گجت غول پيکر که توسط شرکت NIKE طراحي شده، يک LCD بسيار بزرگ در ابعاد زمين بسکتبال است که با حسگرهاي خود، مانند يک مربي، حرکات بازيکنان در زمين را تحليل مي کند. پايه آموزش اين زمين ورزشي هوشمند، بر مبناي مهارت هاي بسکتباليست هاي معروف است. اين زمين بسکتبال داراي حسگرهاي بسيار حساس است و حرکت بازيکنان را ضبط و با دقت بالا دنبال و در پايان تمرين اطلاعات را به مربي براي آناليز ارائه و اعلام مي کند که هر بازيکن چقدر قدرت بازي دارد و از چه ميزان تکنيک برخوردار است. /منبع: روزنامه خراسان - شکيبا

تفریح، سرگرمی، اطلاعات عمومی
http://fun.ibep.ir