مجله راز موفقیت تفریح و سرگرمی مجله تازه های تکنولوژی اپراتورهاي Netco و Servco مي آيند
تبلیغات در ایران پزشکان و مراکز درمانی لوازم صوتی و تصویری بازار کامپیوتر ایران بازار موبایل ایران .
 

سازمان تنظيم مقررات از اواخر شهريور صدور مجوزهاي جديد ارتباطي را بر پايه پروانه هاي "ارائه شبکه و سرويس" موسوم به Netco و پروانه هاي "ارائه سرويس" موسوم به Servco در برنامه دارد.به گزارش مهر، کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات با هدف تحقق اهداف برنامه پنجم توسعه کشور و رعايت الزامات شبکه ملي اطلاعات، به موازات ارتقاي پروانه هاي دسترسي موبايل باند پهن ، سازمان تنظيم مقررات را موظف کرده است پروانه هاي ارتباطي شامل PSTN، PAP، ISDP و ISP را سازماندهي و تجميع کند.بر همين اساس، پروانه هاي PSTN، PAP، ISDP و ISP در 2 دسته کلي پروانه هاي "ارائه شبکه و سرويس" موسوم به Netco و پروانه هاي "ارائه سرويس" موسوم به Servco ساماندهي مي شود./منبع: روزنامه خراسان

تفریح، سرگرمی، اطلاعات عمومی
http://fun.ibep.ir