مجله راز موفقیت تفریح و سرگرمی مجله تازه های تکنولوژی تشخيص بيماري هاي قلبي با نانوحسگر
تبلیغات در ایران پزشکان و مراکز درمانی لوازم صوتی و تصویری بازار کامپیوتر ایران بازار موبایل ایران .
 

پژوهشگران کشورمان با استفاده از فناوري نانو موفق به ساخت حسگري شدند که در تشخيص بيماري هاي قلبي و عروقي کاربرد دارد. دکترمهدي بقايري، مجري طرح با بيان اين خبر در گفت وگو با خراسان افزود: اين نانوحسگر که توانايي اندازه گيري «هيدروژن پراکسيد» را در بافت ها به طور مستقيم دارد، جزو عوامل خطرساز نوظهور در بيماري هاي قلبي و عروقي محسوب مي شود. يکي از کاربردهاي ديگر اين نانوحسگر، اندازه گيري هيدروژن پراکسيد در آب هاي سطحي است، زيرا هنگام بارندگي، وجود اين ماده روي بافت هاي تاريخي حالت تخريب کنندگي دارد. وي گفت: ماده هيدروژن پراکسيد در اثر برخي فعاليت ها در بدن توليد و باعث تخريب ديواره شريان هاي قلب و در نتيجه خونريزي داخلي مي شود. حسگر ابداعي از يک نانوکامپوزيت زيستي تشکيل شده که روي آن هموگلوبين تثبيت شده است. هموگلوبين هم پروتئيني است که نسبت به احياي هيدروژن پراکسيد واکنش اختصاصي دارد. هنگامي که اين ۲ماده در کنار يکديگر قرار مي گيرند با انجام يک مکانيسم احيايي، سيگنال الکتريکي ايجاد مي شود که با ثبت آن سيگنال مي توان ميزان هيدروژن پراکسيد را اندازه گيري کرد. استاديار دانشگاه حکيم سبزواري تصريح کرد: اين نانوحسگر ميزان هيدروژن پراکسيد را در حد ميکرومولار تشخيص مي دهد. آزمايش هاي اين نانوحسگر با موفقيت روي نمونه هاي پلاسماي خون انجام شده است. /منبع: روزنامه خراسان - عرفاني

تفریح، سرگرمی، اطلاعات عمومی
http://fun.ibep.ir