مجله راز موفقیت تفریح و سرگرمی مجله تازه های تکنولوژی افزايش ضمانت شرکت هاي دانش بنيان تا 7 ميليارد تومان
تبلیغات در ایران پزشکان و مراکز درمانی لوازم صوتی و تصویری بازار کامپیوتر ایران بازار موبایل ایران .
 

تفاهم نامه اي بين معاونت علمي رياست جمهوري و صندوق ضمانت سرمايه گذاري تعاون براي تضمين اجرايي شدن تسهيلات به شرکت هاي دانش بنيان امضا شد. اين تفاهم نامه با هدف ضمانت شرکت هاي دانش بنيان حوزه تعاون يا شرکت هاي دانش بنياني که به صورت تعاوني اداره مي شوند، امضا شد تا پرداخت تسهيلات به اين شرکت ها تضمين شود. براين اساس صندوق ضمانت تعاون تعهد داده است تا سقف 5 ميليارد تومان ضمانت نامه براي اين شرکت ها صادر کند. همچنين به گفته مديرعامل صندوق ضمانت سرمايه گذاري تعاون ، اين صندوق ضمانت پرداخت تسهيلات به شرکت هاي دانش بنيان را از 5 ميليارد تومان به 7 ميليارد تومان افزايش مي دهد. /منبع: واحد مرکزي خبر

تفریح، سرگرمی، اطلاعات عمومی
http://fun.ibep.ir