مجله راز موفقیت تفریح و سرگرمی اطلاعات عمومی دانستنی های حقوقی: تعميرات ملک اجاره اي برعهده کيست؟
تبلیغات در ایران پزشکان و مراکز درمانی ایران .
 

تعميرات مورد اجاره، يکي از پر ابتلاترين بحث هاي مربوط به روابط موجر و مستأجر است. خوشبختانه قانون اين مسئله را به دقت مورد توجه قرار داده و راهکار رفع اختلاف در اين زمينه را ارائه کرده است. قانون مدني و قانون روابط موجر و مستأجر، هرکدام به صورت جداگانه مبحث تعميرات مورد اجاره را مورد توجه قرار داده اند. بر اساس ماده 485 قانون مدني، تعميرات و کليه مخارجي که در مورد اجاره (ملک اجاره اي) براي امکان انتفاع(استفاده) از آن لازم است، برعهده موجر گذاشته شده است. با اين حال، طبق همين ماده از قانون مدني، اگر در اجاره نامه خلاف اين موضوع شرط شده باشد يا عرف منطقه به نحو ديگري موضوع را حل و فصل کند، بايد بر اساس اجاره نامه يا عرف مذکور عمل کرد. ماده 20 قانون روابط موجر و مستأجر(مصوب 1356) نيز اين موضوع را شرح و بسط بيشتري داده و تعميرات کلي و اساسي مورد اجاره را که مربوط به اصل بنا يا تأسيسات عمده نصب شده در آن، از قبيل دستگاه هاي حرارت مرکزي، آب گرمکن، تهويه(کولر، هود و ...)، لوله کشي، سيم کشي و آسانسور باشد، برعهده موجر(صاحبخانه) و تعميرات جزئي و نيز تعمير و تزئيني را که به منظور استفاده بهتر در مورد اجاره انجام مي شود، برعهده مستأجر گذاشته است. به عنوان مثال،تعويض پوشال کولر، که براي استفاده بهتر از اين وسيله انجام مي شود، برعهده مستأجر مي باشد اما تعمير اساسي اين وسيله برعهده موجر(صاحبخانه) است. رعايت اين مسئله در حالتي است که مستأجر از مورد اجاره و تأسيسات نصب شده در آن به نحو متعارف استفاده کرده باشد. در صورت تعدي(زياده روي) و تفريط(سهل انگاري) مستأجر در استفاده از مورد اجاره و تأسيسات آن، مستأجر نسبت به خسارات وارده ضامن خواهدبود. رسيدگي به اختلافات موجر و مستأجر، راجع به تعميرات، با دادگاه است. در حال حاضر به اين دسته از دعاوي در شوراهاي حل اختلاف رسيدگي مي شود. بر اساس تبصره ماده 12 قانون روابط موجر و مستأجر، دادگاه بايد به اين دسته از دعاوي خارج از نوبت و بدون رعايت تشريفات، رسيدگي و رأي صادر کند /منبع: روزنامه خراسان

تفریح، سرگرمی، اطلاعات عمومی
http://fun.ibep.ir