مجله راز موفقیت تفریح و سرگرمی سخنان بزرگان سخنان كنفسيوس
تبلیغات در ایران پزشکان و مراکز درمانی ایران .
 
سخنان كنفسيوس

ثروت و افتخاري كه از راه نا مشروع به دست امده مانند ابري زودگذر است. كنفسيوس

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

آماده شدن برای دستگیری از پیران و وفاداری نسبت به دوستان و مهر ورزیدن به مردم آرزو من است. كنفسيوس

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

شرافتمند هر چه را می خواهد در خود میجوید و دون و فرمایه در دیگران! كنفسيوس

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

مرد آزاده پيوسته مي كوشد كه در گفتار آهسته و در كردار خود تند و سريع باشد . كنفسيوس

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

خودرابه چيزهاي كوچك گرفتاركردن ٬ ازكارهاي بزرگ بازماندن است . كنفسيوس

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

هیچ اندیشه‌ی بدی را در سر یا دل خود جای مده. كنفسيوس

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

اغلب مردم گله‌وار گرد هم می‌نشینند، بی‌آنکه درباره‌ی اوضاع عمومی و تکالیف اجتماعی خود کلمه‌ای به زبان آرند، بلکه تنها از گفتن و شنیدن گفتارهای هزل و یاوه خوشحال و شاد می‌شوند و می‌خندند. به راستی این مردم را به راه راست آوردن، بسیار دشوار است. كنفسيوس

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

من از یاد دادن آنچه یادگرفته بودم، هرگز خسته نشدم. این یگانه خدمت ناچیزی است که نسبت به خودم می‌توان انجام داد. كنفسيوس

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

اگر غذایی نامطبوع بخوری، آبی ناگوار بنوشی و بر خم بازوانت بالین بسازی، هنوز می توانی سرور و شادمانی را بیابی كنفسيوس

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

موفقيت به همان اندازه شكست خطرناك است کنفسیوس

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

بردن همه چیز نیست ؛ امّا تلاش برای بردن چرا . كنفسيوس

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

با زنی ازدواج کنید که اگر مرد می بود بهترین دوست شما می شد . كنفسيوس

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

اطفال بيشتر به دستور و سرمشق محتاجند تا انتقاد و عيب جويي. كنفسيوس

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

زمانيكه دانش يك مرد براي موفقيت كافي است. ولي تقواي او كافي نيست. هر چه را كه او ممكن است بدست آورد دوباره از دست خواهد داد. كنفسيوس

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

مرد بزرگ با روی خوش رد می کند و مرد کوچک با روی ترش می پذیرد. كنفسيوس

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

از اشتباهات خود شرمنده نشويد و آن را جرم ندانيد . كنفسيوس

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

اگر به خطا رفتي، از برگشتن واهمه نداشته باش . كنفسيوس

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

به جاي اينکه به تاريکي لعنت بفرستيد يک شمع روشن کنيد. كنفسيوس

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

نه از خودت تعريف کن و نه بدگويی. اگر از خودت تعريف کنی قبول نمی‌کنند و اگر بدگويی کنی بيش از آنچه اظهار داشتی تو را بد خواهند پنداشت.... كنفسيوس

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

اگر یک سال ثمر از کاری خواستی گندم بکار، واگر دو سال خواستی درخت بکار ، و اگر صد سال ثمر خواستی مردم را تربیت نما كنفسيوس

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

هر چيزي که در زندگي من يافت مي شود نتيجه همکاري و صيميت زن من است . كنفسيوس

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

برگ در هنگام زوال می افتد میوه در هنگام کمال می افتد بنگر که چگونه می افتی چون برگی زرد و یا سیبی سرخ كنفسيوس

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

در زندگی انسان سه راه دارد:
راه اول از اندیشه می‌گذرد،این والاترین راه است.
راه دوم از تقلید می‌گذرد، این آسان‌ترین راه است.
و راه سوم از تجربه می‌گذرد، این تلخ‌ترین راه است. کنفسیوس

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

عشق مي تواند در مكانهاي عجيب و غريب پنهان شود مي تواند در پس چهرهايي دوستانه مخفي شود
عشق درست وقتي كه تو انتظارش را نداري مي ايد عشق مي تواند در گوشه اي تنگ و تاريك پنهان شود
عشق به سمت كساني كه در جستجويش هستند مي ايد عشق مي تواند در تلالو رنگين كمان مخفي شود
عشق حتي مي تواند در ساختار مولكولي هر چيز نيز رسوخ كند و عشق پاسخي به همه پرسشهاست. كنفسيوس /منبع: jomalatziba.blogfa.com

تفریح، سرگرمی، اطلاعات عمومی
http://fun.ibep.ir