مجله راز موفقیت تفریح و سرگرمی سخنان بزرگان سخنان زیبای آبراهام لينكلن
تبلیغات در ایران پزشکان و مراکز درمانی ایران .
 
سخنان زیبای آبراهام لينكلن

همه مردم از تعارف خوششان می آید. آبراهام لينكلن

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

هرکس برای دفاع از حقش برخواست ،تو هم برخیز. اگر بنشینی ،حق را تنها رهاکرده ای نه بپاخواسته را آبراهام لينكلن

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

به اين نكته پي برده ام كه بيشتر مردم آنقدر شاد هستند كه ذهن شان را نيز وادار مي سازند اين گونه باشد. آبراهام لينكلن

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

آزادي يعني اينكه مي خواهم نه برده باشم و نه برده دار. آبراهام لينكلن

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

من ديده ام كه درجه سعادت اشخاص بستگي به اراده و ميل خود آنها دارد. آبراهام لينكلن

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

مرد بي شهامت كسي است كه در جايي كه بايد اعتراف كند، خاموش بنشيند. آبراهام لينكلن

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

اگر نمي خواهي در حق تو داوري شود، درباره ديگران داوري نكن. آبراهام لينكلن

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

ازدواج نه بهشت است و نه جهنم، تنها يك برزخ است. آبراهام لينكلن

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

زمين خوردن، شكست خوردن نيست؛ از زمين بلند نشدن، شكست خوردن است. آبراهام لينكلن

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

همانطور كه مايل نيستم بنده كسي باشم، حاضر نيستم آقاي كسي باشم. كساني كه مخالف آزادي ديگرانند، خود لياقت آزادي را ندارند. آبراهام لينكلن

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

كشتن گنجشك ها، كركس ها را ادب نمي كند. آبراهام لينكلن

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

لبخند، بيش از چند لحظه دوام ندارد، اما خاطره ي آن جاوداني است. آبراهام لينكلن

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

هرگاه بتوانيم بعد از شكست لبخند بزنيم شجاع هستيم. آبراهام لینکلن

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

رنج و غصه را براي خودت بپذير و رفاه و آسايش را براي همه . آبراهام لينكلن

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

پدرم به من كار كردن را آموخت، نه عشق و علاقه به كار را. آبراهام لينكلن

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

من مايلم امور دولت را به نحوي اداره كنم كه اگر در پايان فرمانروايي خود همه دوستانم را از دست دادم، دست كم يكي از دوستانم باقي بماند و آن، وجدان و قلب من است. آبراهام لينكلن

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

به همه اعتماد داشتن خطرناك است، به هيچ كس اعتماد نداشتن خطرناكترين است. آبراهام لينكلن

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

گامهاي من رو به جلو همواره آرام بوده اند. اين را خودم مي دانم، اما هرگز هيچ گامي را رو به عقب برنداشته ام. آبراهام لینکلن

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

كسي كه "امروز" از "ديروز" آگاهتر نباشد، انسان خردمندي نيست. آبراهام لينكلن /منبع: jomalatziba.blogfa.com

تفریح، سرگرمی، اطلاعات عمومی
http://fun.ibep.ir