مجله راز موفقیت تفریح و سرگرمی اطلاعات عمومی اولين زن تحصيل کرده جهان
تبلیغات در ایران پزشکان و مراکز درمانی ایران .
 
اولين زن تحصيل کرده جهان

تحصیلات از گذشته برای خانم ها بسیار سخت بوده است زیرا در دوره های مختلف بانوان همیشه در فشار و سختی بوده اند اما در این میان خانم هایی نیز بوده اند که راه پیشرفت را طی کرده اند. “النا کورنارو” اولین زنی است که توانست به مدارج عالی تحصیلات دست بیابد. این خانم که اهل ونیز است در سال ۱۶۷۸ توانست مدرک دکترای فلسفه را زیر نظر برترین استادهای آن دوران کسب کند. این خانم بیشتر عمر خود را صرف کارهای خیریه و آموزش به کودکان بی سرپرست کرد تا نهایت در سال ۱۶۸۴ درگذشت./منبع: kocholo.org

تفریح، سرگرمی، اطلاعات عمومی
http://fun.ibep.ir