مجله راز موفقیت تفریح و سرگرمی سخنان بزرگان جملات زیبای گابریل گارسیا مارکز
تبلیغات در ایران پزشکان و مراکز درمانی ایران .
 
جملات زیبای گابریل گارسیا مارکز

آنچه در زندگی اهمیت دارد، چیزی نیست که برایتان اتفاق افتاده، بلکه چیزی است که به یاد می آورید و چگونه به یادمی آورید. گابریل گارسیا مارکز

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

اگر خداوند فقط و فقط تکه‌ای زندگی در دستان من میگذارد٬به هر کودکی دو بال هدیه می دادم٬رهایشان می کردم تا خود بال گشودن و پرواز را بیاموزند. گابریل گارسیا مارکز

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

آه خدایا! آنها نمی دانند زمانی پیر خواهند شد که دیگر نتوانند عاشق شوند. گابریل گارسیا مارکز

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

اگر خداوند فقط و فقط تکه‌ای زندگی در دستان من میگذارد٬ درسایه ‌سار عشق می‌آرمیدم. به انسانها نشان می دادم که دراشتباهندکه گمان کنند وقتی پیرشدند دیگر نمی توانند دلدادگی کنند و عاشق باشند. گابریل گارسیا مارکز

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

اگر خداوند قطعه کوچکی زندگی به من ارزانی می‌داشت کمتر می‌خوابیدم و دیوانه‌وار رویا می دیدم،چرا که می‌دانستم هر دقیقه‌ای که چشمهایمان را برهم می‌گذاریم٬ شصت ثانیه نور را ازکف می‌دهیم، گابریل گارسیا مارکز

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

خداوندا٬اگر دل در سینه ام همچنان می تپید تمامی تنفرم را بر تکه یخی می‌نگاشتم و سپس طلوع خورشیدت را انتظار می کشیدم. گابریل گارسیا مارکز

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

خداوندا ٬اگر تکه‌ای زندگی می‌داشتم ٬ نمی‌گذاشتم حتی یک روز از آن سپری شود بی‌آنکه به مردمانی که دوستشان دارم ٬نگویم که “عاشقتان هستم” گابریل گارسیا مارکز

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

آه انسانها، من از شما بسی چیزها آموخته ام واما چه حاصل٬ که وقتی اینها را در چمدانم می‌گذارم که در بستر مرگ خواهم بود. گابریل گارسیا مارکز

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

دریافته ام که یک انسان تنها زمانی حق دارد به انسانی دیگر از بالا به پائین چشم بدوزد که ناگزیراست او را یاری رساند تا روی پای خود بایستد. گابریل گارسیا مارکز

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

آه انسانها، از شما چه بسیارچیزها که آموخته‌ام. من یاد گرفته‌ام که همه می‌خواهند درقله کوه زندگی کنند٬بی آنکه به خوشبختی آرمیده در کف دست خود نگاهی انداخته باشند. گابریل گارسیا مارکز

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

دوست واقعی کسی است که دستهای تو را بگیرد ولی قلب ترا لمس کند. گابریل گارسیا مارکز

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

اگر انطوری که میخواهی دوستت ندارد بدان معنی نیست که تو را با تمام وجود دوست ندارد. گابریل گارسیا مارکز

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

بدترین شکل دلتنگی آن است که در کنارش باشی و بدانی که هرگز به او نخواهی رسید. گابریل گارسیا مارکز

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

تو در تمام دنیا یک نفری اما برای بعضی ها تمام دنیایی. گابریل گارسیا مارکز

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

امروز همان فردایی است که دیروز انتظارش را میکشیدی. گابریل گارسیا مارکز

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

بزرگترین حقیقت دنیا تنهاییست. گابریل گارسیا مارکز

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

همیشه قبل از عاشق شدن مطمئن باشید که او عاشق کسی نیست. گابریل گارسیا مارکز

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

هیچ انسانی نمیداند کدامین لحظه از زندگی اش خاطره میشود. گابریل گارسیا مارکز

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

خودت را به فردی بهتر تبدیل کن و خودت را بشناس قبل از اینکه دیگران تو را بشناسند. گابریل گارسیا مارکز

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

به گذشته ها غم مخور به چیزی که می آید لبخند بزن. گابریل گارسیا مارکز

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

وقتت را با کسی که حاضر نیست وقتش را با تو بگذراند نگذران. گابریل گارسیا مارکز

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

شاید خدا خواسته که بسیاری از افراد نا مناسب را بشناسی و وقتی او را یافتی باید شکر گذار باشی. گابریل گارسیا مارکز

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

خودت را زیاده از حد تحت فشار قرار نده بهترین چیزها وقتی اتفاق میوفتند که انتظارش را نداری. گابریل گارسیا مارکز

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

رمز خوشبخت زیستن ، در آن نیست که کاری را که دوست داریم انجام دهیم بلکه در این است که کاری را که انجام می دهیم دوست داشته باشیم. گابریل گارسیا مارکز

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

ترسوی حقیقی از پرواز نمیترسد ،بلکه آن کس که با ترس پرواز را یاد میگیرد ، ترسو است . گابریل گارسیا مارکز

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

مرگ از پیری نمی آید ، بلکه با فراموشی می آید ! گابریل گارسیا مارکز

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

برای عشق مبارزه کن ولی هرگز گدایی نکن. گابریل گارسیا مارکز

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

دوستت دارم نه بخاطر شخصیت تو، بلکه بخاطر شخصیتی که من هنگام با تو بودن پیدا میکنم. گابریل گارسیا مارکز

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

هرگز لبخند را ترک نکن حتی وقتی ناراحتی، چون هر کسی امکان دارد عاشق لبخند تو شود. گابریل گارسیا مارکز

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

آینده چیزی نیست که انسان به ارث ببرد ؛ بلکه چیزی است که خود آن را می سازد . گابریل گارسیا مارکز

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

انسانها همه میخواهند در قله کوه زندگی کنند ، بی آنکه به خوشبختی آرمیده در دست خود نگاهی انداخته باشند. گابریل گارسیا مارکز

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

خود را به فرد بهتری تبدیل کن و مطمئن باش که خود را میشناسی، قبل از آنکه شخص دیگری را بشناسی و انتظار داشته باشی او تو را بشناسد. گابریل گارسیا مارکز

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

۱۰ درصد از زندگی چیزهایی است که برای انسان اتفاق می افتد و ۹۰ درصد آن است که چگونه نسبت به آن واکنش نشان می دهند . گابریل گارسیا مارکز

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

کتاب بهترین دوست انسان و پیروی کورکورانه بدترین دشمن وی است. گابریل گارسیا مارکز

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

تصمیمات کوچک را باید با مغز گرفت و تصمیمات بزرگ را با قلب . گابریل گارسیا مارکز

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

بدون عشق می توان ایثار کرد اما بدون ایثار هرگز نمی توان عشق ورزید. گابریل گارسیا مارکز

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

زندگی مساله در اختیار داشتن کارتهای خوب نیست بلکه خوب بازی کردن با کارتهای بد است . گابریل گارسیا مارکز

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

انسان تا وقتی فکر می کند نارس است به رشد و کمال خود ادامه می دهد و به محض آنکه گمان کرد رسیده شده است ، دچار آفت می شود . گابریل گارسیا مارکز

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

دوست داشتن و مورد محبت قرار گرفتن بزرگترین لذت دنیا است . گابریل گارسیا مارکز

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

هیچکس لیاقت اشکهای تو را ندارد و کسی که چنین لیاقتی دارد باعث اشک ریختن تو نمیشود . گابریل گارسیا مارکز

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

همیشه افرادی هستند که تو را می آزارند ،با این حال همواره به دیگران اعتماد کن و فقط مواظب باش به کسی که تو را آزرده دوباره اعتماد نکنی. گابریل گارسیا مارکز /منبع: بیتوته
asemooni.com

تفریح، سرگرمی، اطلاعات عمومی
http://fun.ibep.ir