مجله راز موفقیت تفریح و سرگرمی سخنان بزرگان جملات کوتاه و قصار آناتول فرانس
تبلیغات در ایران پزشکان و مراکز درمانی ایران .
 
جملات کوتاه و قصار آناتول فرانس

دو چيز تفاوت فاحشي را بين انسان و حيوان به وجود مي آورد : قدرت بيان و دروغگويي. آناتول فرانس

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

تا زماني كه به قدرت نرسيده اي فرمانبردار باش و چون به آن رسيدي، فروتن. آناتول فرانس

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

خطا کردن یک کار انسانی است اما تکرار آن یک کار حیوانی. آناتول فرانس

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

تمام کتاب‌های تاریخی که در آن دروغی نیست، به طرز وحشت‌ناکی خسته‌کننده می‌باشند. آناتول فرانس

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

خنده، بهترين اسلحه جنگ با زندگي است. آناتول فرانس

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

دانشمند كسي است كه فرق ميان "من مي دانم" و "من مي پندارم" را مي داند. آناتول فرانس

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

نقص مهم امپراتوريهاي بزرگ دنيا اين بود كه قوانين را مغزهاي قوي براي مردان قوي مي نوشتند و ضعف بشر را در نظر نمي گرفتند. آناتول فرانس

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

زیبایی چنان پرشکوه و مقدس است که هرجا به وجود آید هر قدر در طول قرون و اعصار دستهایی ملل وحشی به انهدام آن بکوشند باز آثار آن پابرجا می‌ماند. آناتول فرانس

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

در زندگی هیچ چیز به اندازه هیجانهای شدید خوش آینده نیست. آناتول فرانس

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

تقوی و پرهیزکاری برای یک دختر برازنده‌تر از هر جواهری است. آناتول فرانس

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

در زیر آسمان کبود همه چیز ممکن است حتی غلبه راستی بر دروغ. آناتول فرانس

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

هرگز به احساساتي كه در برخورد اول با كسي پيدا مي كنيد نسنجيده اعتماد نكنيد. آناتول فرانس

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

در نظام ديكتاتوري، دارايي يكي از امور برازنده است. در نظام دموكراسي، دارايي تنها امر برازنده است. آناتول فرانس

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

مذهب خدمت بزرگي به عشق نمود زماني كه آن را گناه ناميد. آناتول فرانس /منبع: بیتوته
jomalatziba.blogfa.com

تفریح، سرگرمی، اطلاعات عمومی
http://fun.ibep.ir