مجله راز موفقیت تفریح و سرگرمی ادبیات و داستان مداد سفید
تبلیغات در ایران پزشکان و مراکز درمانی ایران .
 
مداد سفید

همه ی مداد رنگی ها مشغول بودند…به جز مداد سفید…هیچ کسی به او کار نمی داد…همه می گفتند: “تو به هیچ دردی نمی خوری” …یک شب که مداد رنگی ها…توی سیاهی کاغذ گم شده بودند…مداد سفید تا صبح کار کرد…ماه کشید…مهتاب کشید…و آنقدر ستاره کشید که کوچک وکوچک و کوچک تر شد…صبح توی جعبه ی مداد رنگی…جای خالی او…با هیچ رنگی پر نشد./منبع: دست نوشته های اینترنتی

تفریح، سرگرمی، اطلاعات عمومی
http://fun.ibep.ir