مجله راز سلامتی مجله صنایع غذایی و کشاورزی سهم ايران از بازار ۳۳۰۰ميليارددلاري محصولات ارگانيک
تبلیغات در ایران پزشکان و مراکز درمانی رستوران های ایران متخصصان تغذیه صنایع غذایی و نوشیدنی .
 

ايران در ميان ۷کشور همسايه (جمهوري آذربايجان، پاکستان، عراق، ارمنستان، ترکمنستان، افغانستان و ترکيه) جايگاه ممتازي در توليد محصولات ارگانيک کشاورزي داشته و برخي از محصولات ارگانيک ايران تا اروپا و آمريکا نيز صادر مي شود.

«ارگانيک» محصولاتي هستند که در توليد و فرآوري توليدات آن از کودهاي شيميايي، سموم، هورمون ها و دستکاري هاي ژنتيکي استفاده نمي شود و همه مراحل تقويت زمين، کاشت، داشت و برداشت با استفاده از نهاده هاي طبيعي همچون کود زيستي، حشرات مفيد و سموم گياهي است.

فائو کشاورزي زيستي را اين گونه تعريف کرده است: ارگانيک يک سيستم مديريتي جامعي است که کميت و کيفيت محصولات از توليد تا فناوري و انتقال به مصرف کننده، سلامت خاک، گياه، حيوان، انسان، ميکروارگانيزم ها و محيط سياره زمين به عنوان يک موجود زنده واحد، اصول اکولوژيکي، محيط زيست، اصول عدالت و روابط اجتماعي، احترام به مخلوقات و اصول پايداري زيستي در آن مدنظر است.

توليدات ۳۳۰۰ميليارددلاري

گردش مالي غذا در جهان به مرز 4.9تريليون دلار مي رسد که از اين ميزان سهم توليدات ارگانيک حدود ۳۳۰۰ميليارددلار برآورد شده است. از اين رقم حدود ۶۸درصد در آسيا و در نيمکره شمالي مصرف شده و ايران نيز در ميان کشورهاي جنوب آسيا جايگاه ممتازي در توليدات ارگانيک را به نام خود ثبت کرده است.

محصولات دامي ارگانيک ايران شامل مرغ، ماهي و ساير ماکيان بوده و بازارهاي داخلي مراکز عمده عرضه و مصرف اين محصولات هستند، تمامي خشکبار توليدي ايران، بيش از ۴۰درصد زعفران و زرشک و ۱۰۰درصد انار ايران نيز توليدات ارگانيک بوده و بازارهاي اروپايي صرفا پذيراي توليدات ارگانيک ايران هستند.

اما ترکيه که رقم ۱۴ميليارددلار محصولات ارگانيک دامي را به ثبت رسانده، عمده توليدات آن در قالب کنسرسيوم خارجي بوده و در واقع دانش ارگانيک را وارد کرده و نوعي بومي سازي اين دانش را در ترکيه آغاز کرده است.

در افغانستان صرفا زعفران توليدي در اين کشور ارگانيک بوده و شرکت هاي چند مليتي آمريکايي، هلندي و اسپانيايي زعفران ارگانيک را به عنوان کشت جايگزين (خشخاش) در افغانستان ترويج کرده اند. بخش اعظم توليد خرما در عراق نيز ارگانيک بوده و در حوزه محصولات شيلاتي نيز موفقيت هايي کسب کرده اند و رقم غيررسمي يک ميليارددلاري محصولات دامي ارگانيک را به نام خود ثبت کرده اند.

گام بلند ايران

محمدعلي نيک بخت معاون پيشين برنامه ريزي و اقتصادي وزارت جهاد کشاورزي بر اين باور است که ظرفيت صادراتي ايران در حوزه محصولات ارگانيک کاملا مورد غفلت قرار گرفته و کشاورزي ايران مي تواند بازارهاي بسيار بيشتري را در سطح دنيا از آن خود کند.وي معتقد است که حجم و ارزش توليدات ارگانيک ايران بسيار بيشتر از اين ارقامي است که FAO اعلام مي کند و مي افزايد: تقريبا بيش از ۷۰درصد محصولات باغي ارگانيک است، حدود ۲۰درصد محصولات دامي و شيلاتي نيز ارگانيک است و در حوزه توليدات زراعي نيز توان توليدات ارگانيک به ۲۰درصد مي رسد بنابراين از مجموع ۱۰۰ميليون تن محصولات دامي و زراعي کشور مي توان به رقم ۲۵درصد توليدات ارگانيک دست يافت که رقم ممتازي در ميان کشورهاي منطقه به شمار مي رود.

نيک بخت به نکته مهمي نيز اشاره داشته و مي افزايد: مزيت محصولات ايراني اين است که تمامي فرآيند توليد در ايران برخاسته از دانش بومي بوده و اين مزيت در هيچ يک از کشورهاي همسايه وجود ندارد بنابراين افتخار بي همتا بودن محصولات زراعي و دامي ارگانيک در منطقه براي ايران به ثبت رسيده است. / منبع: روزنامه خراسان

مجله اینترنتی راز سلامتی
http://salamat.ibep.ir