مجله راز سلامتی مجله صنایع غذایی و کشاورزی آب پنير چيست؟
تبلیغات در ایران پزشکان و مراکز درمانی رستوران های ایران متخصصان تغذیه صنایع غذایی و نوشیدنی .
 

آب پنير مايعي است که پس از جداسازي دلمه از شير کامل، به دست مي آيد. بر اساس تعريف فدراسيون بين المللي شير؛ پنير فرآورده اي است تخميري يا تخمير نشده که به دنبال انعقاد شير کامل، شير بي چربي، خامه و مخلوط آن ها به دست مي آيد و حداقل ماده خشک کل آن ۲۳درصد است. پنير فاز اموليسيون چربي و سوسپانسيون مسيلي است که حاوي ويتامين، مواد معدني همراه با کازئين و لاکتوز است. برحسب چگونگي تشکيل لخته و ميزان اسيديته، آب پنير به چند دسته تقسيم مي شود؛ آب پنير شيرين، نيمه اسيدي و اسيدي. بين آب پنير شيرين و اسيدي تفاوت زيادي وجود دارد. در کتاب شير و فرآورده هاي لبني دکتر محمد دريايي آمده است که، هرچه اسيديته آن بيشتر باشد، مواد معدني بيشتري دارد. حدود ۶۰ تا ۷۰درصد آب پنير را لاکتوز تشکيل مي دهد / منبع: روزنامه خراسان

مجله اینترنتی راز سلامتی
http://salamat.ibep.ir