مجله راز سلامتی مجله صنایع غذایی و کشاورزی طرح طوبی ناکام ماند
تبلیغات در ایران پزشکان و مراکز درمانی رستوران های ایران متخصصان تغذیه صنایع غذایی و نوشیدنی .
 

بلند نظر گفت: طرح طوبی که در سال 72 با چهار محصول مهم فندق، پسته، بادام و زیتون آغاز شده بود به دلیل اجرای نامناسب و شتابزدگی هیچ پیشرفتی در کشت نداشت.
احمد بلندنظر در گفتگو با باشگاه خبرنگاران اظهار داشت: این طرح به دلیل شتاب‌زدگی در بخش تامین نهال مناسب برای مناطق زیتون کشور بازده خوبی نداشت زیرا میزان تولید 20 ساله گذشته در حد 4 هزار تن باقی مانده است.
وی افزود: در حال حاضر نیز وزارت جهاد کشاورزی و معاونت باغبانی کشور ناموفق بودن این طرح پذیرفته و در صدد قلمه زدن و اصلاح این طرح هستند که به مدت 5 سال اجرای آن طول خواهد کشید.
بلندنظر با بیان اینکه بانکها باید وثیقه‌های بانکی زیتون‌کاران را ببخشد تصریح کرد: این طرح در حال حاضر باکندی به پیش می‌رود و بانک‌ها باید در این زمینه ملاحظه کشاورزانزیتون کار کشور را بکنند تا این طرح به خوبی در کشور اجرا شود.
وی در پایان یاد کرد: بخش آبیاری زیتون کشور 80 درصد به صورت تحت فشار است که در این زمینه ما از آبیاری 15 درصد مزارع کل کشور جلوتر هستیم. / منبع: باشگاه خبرنگاران

مجله اینترنتی راز سلامتی
http://salamat.ibep.ir