مجله راز سلامتی مجله صنایع غذایی و کشاورزی بیماریهای منتقله از راه غذا
تبلیغات در ایران پزشکان و مراکز درمانی رستوران های ایران متخصصان تغذیه صنایع غذایی و نوشیدنی .
 
بیماریهای منتقله از راه غذا

پدیده جهانی شدن و افزایش مسافرت ها و توسعه گردشگری وهمچنین افزایش مصرف غذا در خارج از منزل در جوامع مختلف بیماریهای منتقله از راه غذا را به عنوان یک مشکل بهداشتی جهانی مطرح کرده است . به عنوان مثال در آمریکا سالانه ۷۶ میلیون مورد بیماری منتقله از غذا با ۳۲۵۰۰۰ نفر بستری و۵۲۰۰ مورد مرگ گزارش میشود که هزینه صرف شده برای کنترل آن بیش از ۱۷ میلیارد دلار تخمین زده میشود .

به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز، از میان عوامل موثر در افزایش بیماریهای منتقله از غذا نقل وانتقال جمعیتی اهمیت بیشتری از بقیه دارد .

اطلاعات حاصل از تجزیه وتحلیل وضعیت بیماریهای منتقله از غذا در نهایت در اختیار بخشهای مختلف از جمله مسئولین حفظ سلامت غذا از مزرعه تا سفره قرار گرفته تا با به کار گیری اقدامات مداخله ای لازم از بروز بیماری در زنجیره غذایی مردم پیشگیری شود.

اصول کلی بیماریهای منتقله از غذا

بیماریهای منتقله از غذا بیماریهایی هستند که از خوردن وآشامیدن غذا یا نوشیدنی آلوده ناشی میشود . عوامل این آلودگی باکتری ها توکسینها ، ویروسها و انگلها هستند .

اپیدمیولوژی

اپیدمیولوژیستها بر خلاف پزشکان بالینی که برای حفظ بهداشت وسلامت فردی تلاش میکنند فعالیت خود را بر روی سلامت جوامع متمرکز می کنندودر مورد هر حادثه بهداشتی برای پاسخ به سوالات چه کسی ،چگونه،کی وکجا اطلاعات کافی جمع آوری واز نتایج حاصل از مطالعه راه های پیشگیری وکنترل را برای حوادث بعدی مشخص می کنند .

اپیدمیولوژیست بیماریهای عفونی به ویژه بر روی شیوع والگوهای بیماریهای حاد از جمله بیماریهای منتقله از غذا ،تشخیص وتایید طغیانها وبکار گیری مداخلات لازم برای پیشگیری از حوادث آینده تلاش می کنند .

بیماریهای منتقله از غذادر تمام گروههای سنی ونژادی وجنسی رخ میدهد از لحاظ فصلی در تمام فصول سال به خصوص فصول گرم اتفاق میافتد .راه انتقال در تمام موارد گوارشی ودهانی است اغلب آنها منتقله از حیوان به انسان میباشند .افزایش مسافرتها وافزایش مصرف غذا در بیرون از منزل و استفاده از غذاهای آماده طبخ شیوع این بیماریها را افزایش داده وبه یک مشکل بهداشتی بین المللی تبدیل کرده است .

تقسیم بندی

بیماریهای منتقله از غذا به دو دسته عمده تقسیم می شوند :

۱- عفونتهای منتقله از غذا :

این عفونت از مصرف غذا یا آشامیدنی آلوده به باکتری ، ویروس یا انگل ناشی میشوند این پاتوژن به دو روش ایجاد بیماری می کنند .

الف- به لایه های مخاطی روده وسایر بافت ها تهاجم وتکثیر پیدا می کنند مانند شیگلا
ب- در داخل لومن روده تکثیر پیدا کرده ویک توکسین آزاد میکنند که فقط باکتری ها قادر به این کار هستند مانند ویبریو کلرا و E.Coli منابع این عفونت ها شامل تمام غذاها و آشامیدنیها ی مورد مصرف در خانواده ورستورانها است .

۲- مسمومیت منتقله از غذا یا مسمومیت غذایی
مسمومیت منتقله از غذا از مصرف غذا یا نوشیدنی که قبلا” با یک سم آلوده شده ناشی میشود . منابع این سموم عبارتند از:

الف –باکتری های ویژه مانند استافیلوکوک آرئوس ،باسیلوس سرئوس و کلستریدیوم  بوتولینوم (ویروسها وانگلها نمی توانند موجب مسمومیت بشوند )

ب- مواد شیمیایی سمی مانند حشره کشها  و هیدروکربن ها

ج- سموم با منشاء طبیعی مانند حیوانات دریایی ، گیاهان و قارچها

د- آلودگی با فلزات سنگین مانند مس ، آهن و جیوه

موادی نیز وجود دارند که به هر دو روش فوق ایجاد بیماری میکنند مانند : بو تو لیسم در نوزادان و کودکان از طریق خوردن عسل حاوی کلستریدیوم  بوتولینوم.

امروزه استفاده از سموم کشاورزی و آلودگی غذا در مراحل مختلف فر آوری محصولات غذایی به یک  چالش بهداشتی تبدیل شده است .

مشخصات پاتوژنهای منتقله از غذا

علل شایع بیماریهای منتقله از غذا شامل باکتری ها ، سموم باکتریایی ، ویروس ها و انگلها هستند .

باکتری:

عوامل باکتریایی مختلفی ایجاد بیماری میکنند . آنها  بطور طبیعی در محیط یافت میشوند در محیط زنده مانده و تکثیر می یابند در بدن میزبان ودر غذا تکثیر میکنند .بعضی از آنها اسپور تشکیل میدهند و میتوانند توکسین تولید کنند . به عنوان مثال سالمونلا موجب عفونت غذایی واستاف ارئوس موجب مسمومیت غذایی میشوند .

سموم:

سمومی هستند که عمدتا” توسط باکتری ها تولید وآزاد می شوندگرچه سموم ناشی از گیاهان ،حیوانات ،قارچ ها و سموم شیمیایی میتوانند مسمومیت غذایی بدهند اما در این راهنما تاکید ما بیشتر متوجه سموم باکتریایی است .استاف ارئوس ،باسیلوس سرئوس وکلستریدیوم بوتولینوم عوامل ایجاد کننده سموم باکتریایی هستند اما استاف ارئوس از بقیه شایع تر است .
ویروسها:

ارگانیسم های کوچکی هستند که فقط در داخل سلول زنده تکثیر پیدا می کنند . ویروس هایی که غذا را آلوده میکنند در انسان ایجاد عفونت منتقله از غذا می کنند ویروس ها در غذا نمی توانند تکثیر پیدا کنند و تنها در بدن میزبان تکثیر می یابند . ویروس هپاتیت Aونورویروس یا نورواک ویروس از شایع ترین عوامل شناخته شده هستند .

انگل ها:

ارگانیسم های تک سلولی یا چند سلولی هستند که در بدن میزبان تکثیر پیدا می کنند ودر غذا نمی توانند تکثیر یابند .انگل ها می توانند تشکیل کیست بدهند ودر محیط بمانند وقتی که کیست ها غذا یا آب را آلوده کنند و خورده شوند در بدن میزبان تکثیر می یابند و ایجاد عفونت غذایی می کنند ژیاردیا لامبلیا شایعترین تک یاخته گزارش شده مسبب عفونت گوارشی است .

علائم بالینی

علائم ونشانه های بالینی در اغلب بیماری های منتقله از غذا شامل اسهال ،تهوع، استفراغ وکرامپ های شکمی است این نشانه ها بطور متوسط در مدت ۲۴ تا ۴۸ ساعت بعد از عفونت ظاهر شده و برای یک تا دو روز ادامه می یابد .

دوره کمون کلید تشخیصی مهمی در تعیین علت بیماری میباشد دوره کمون کوتاه همراه با استفراغ به عنوان علامت اصلی با توکسین هایی رخ میدهد که سبب تحریک مستقیم معده می گردند مانند فلزات سنگین یا توکسین های از فبل تشکیل شده استاف ارئوس یا باسیلوس سرئوس .پارستزی عمومی بعد از یک دوره کمون کوتاه نشان دهنده مسمومیت با ماهی خالدار (مسمومیت با ماهی هیستامین )،مسمومیت پارا لیتیک یا نورو توکسیک با صدف ،سندرم رستوران چینی ها (مسمومیت با منو سدیم گلوتامات )،مسمومیت با نیاسین یا مسمومیت با ماهی سیگانزا می باشد .

تابلوی سندرم های با شروع زود رس همراه با خوردن قارچ های توکسیک از گاسترو آنتریت تا شکایات نورولوژیک متغیر بوده که عبارتند از پر کاری پارا سمپاتیک ، گیجی ،اختلالات بینایی و توهمات تا نارسایی کبدی یا هپاتو رنال که بعد از دوره کمون ۶ تا ۲۴ ساعته رخ میدهد .

اسهال آبکی وکرامپ شکمی بعد از یک دوره کمون ۸تا۱۶ ساعته با کلستریدیوم پرفرانژانس وباسیلوس سرئوس موجد انتروتوکسین همراه است .کرامپ شکمی و اسهال آبکی به دنبال یک دوره کمون ۱۶ تا ۲۴ ساعته با ویروس کالیسی و باکتری های مولد آنترو توکسین ،کریپتوسپوریدیوم وسیکلوسپورا همراه است .

سالمونلا ، شیگلا ، کمپیلو باکترژژونی ،آنترو کولیتیکا وEColiمهاجم روده ای و ویبریوپارا همولیتیکوس با اسهال همراهندکه ممکن است حاوی لکوسیت در مدفوع ،کرامپ شکمی وتب باشند .

اسهال خونی وکرامپ شکمی بدنبال دوره کمون ۷۲ تا ۱۲۰ ساعته با EColi انتروهموراژیک همراه است .مجموعه شکایات گوارشی وبدنبال آن تاری دید ، خشکی دهان ،دیزآرتری ،دوبینی یا فلج پایین رونده از علائم آلودگی با کلستریدیوم بوتولینوم است .

پیشگیری از بیماریهای منتقله از غذا

بیماریهای منتقله از غذا به راحتی قابل پیشگیری هستند اما پیشگیری از این عفونتها به یک همکاری وسیع بین بخشی نیازمند است چرا که سلامتی غذا  کلیه اقداماتی را شامل میشود که از مزرعه تا سفره در مسیر کاشت ،داشت وبرداشت محصولات کشاورزی ودامی ومسیرهای فرآوری ،ذخیره ،حمل ونقل وتوزیع مواد غذایی وجود دارد .

علیرغم تنوع بیماریهای منتقله از غذا وتنوع راههای انتقال آنها رعایت یک دسته از دستورات بهداشتی وافزایش آموزشهای بهداشتی می تواند از این عفونتها پیشگیری کند.

اصول کلی پیشگیری

بهداشت وسلامت مواد غذایی واصول نگهداری مواد غذایی در یخچال دارای اجزاء زیر میباشد :

بازرسی گوشت : باید غذاهای تهیه شده از حیوانات عاری از آلودگی باشد با معاینه حیوانات به وسیله کارکنان دامپزشکی قبل وبعد از کشتار می توان از آلوده نبودن آنها مطمئن شد.در کشور ما تمام فرآورده های گوشتی خام توسط سازمان دامپزشکی کنترل می شود وپس از فرآوری توسط معاونتهای غذا وداروی وزارت بهداشت کنترل میشود .

بهداشت شخصی :

کسانی که در کار تهیه مواد خوراکی مورد نیاز (حمل ونقل ،آماده سازی وپختن )هستند باید بیشترین حد بهداشت فردی را رعایت کنند .تمام کارکنان غذاخوری ها بایستی توسط مسئولین بهداشتی مورد معاینه وبررسی قرار گرفته وسلامت آنها تایید شود .

دستکاری مواد غذایی :

کسانی که دارای زخمهای عفونی ،جوش صورت ودمل ،اسهال خونی ،عفونت حلق و….هستند تادرمان کامل باید از تهیه وتوزیع موادغذایی کنار گذاشته شوند.معاینه دوره ای این کارگران بایستی الزامی باشد .این کار در تشخیص افراد حامل ارزش محدودی دارد ولی با این حال میتواند برخی منابع آلودگی راحذف کنند.معاینه دوره ای به این دلیل ضرورت دارد که افرادی که در بین دو معاینه آلودگی پیدا کرده اند مورد شناسایی قرار گیرند.

روش های دستکاری مواد غذایی :

باید تهیه غذا با دستهای برهنه (بدون دستکش )به حداقل کاهش یابد . باید زمان بین تهیه ومصرف مواد غذایی کم باشد .براهمیت سرد کردن سریع ونگهداشتن غذای پخته شده باید تاکید شود .شیر،فرآورده های شیری و فرآورده های تخم مرغ باید پاستوریزه وخوراکی ها به دقت پخته شوند باید گرما به قسمت مرکزی لایه های غذایی برسد وهیچ نقطه ای خنک نماند .میکروارگانیسم- هایی که موجب مسمومیت غذایی می شوند در گرمایی بالاتر از ۶۰ درجه سانتی گراد از بین می روند .

افزایش وارتقاء بهداشت محیط:

از بهداشت همه سطوح کار ،ظروف ولوازم آشپزخانه وتجهیزات آن باید مطمئن بود وباید مواد غذایی دور از دسترس موش ها ،مگس،سوسک وگرد وغبار باشند .

نگهداری مواد غذایی در یخچال :

نباید غذاها در جای گرم نگهداری شوند باقی مانده غذای خورده نشده باید بلافاصله در محل سرد گذاشته شود تا از تکثیر میکروب ها و تولید توکسین جلوگیری شود .یک دستور طلایی برای بهداشت موادخوراکی *پختن ودر همان روز خوردن *است .

غذاها نباید در درجه حرارت بین ۵تا۶۰ درجه سانتی گراد قرار گیرد چون این منطقه خطر از نظر رشد میکروب هاست .سرمای کمتر از ۴ درجه اثر متوقف کننده رشد میکروب (باکتریو استاتیک )دارد ودرجه یخچال نباید از این رقم بیشتر شود .

نقش آموزش در پیشگیری :

اهمیت آموزش در پیشگیری از بیماریهای منتقله از غذا انکارناپذیر است .تمام کارکنانی که در دست کاری ،آماده سازی وپختن موادغذایی درگیر هستند بایستی تحت آموزش های بهداشتی قرار گیرند این آموزش ها شامل آموزش چهره به چهره و شرکت در کلاسهای آموزشی می باشد .

رسانه های ارتباط جمعی از قبیل روزنامه ها ،نشریات ،رادیو وتلویزیون نقش بسیار مهمی در ارتقاءفرهنگ بهداشتی وتغییر الگوهای رفتاری میتواند بازی کنند وپیام های بهداشتی را در سطح عموم جامعه گسترش دهند .

برای کارکنان مواد غذایی علاوه بر معاینات دوره ای واطمینان از سلامت آنها بایستی دوره های آموزشی برنامه ریزی کرد وراههای پیشگیری از عفوتهای منتقله از غذا را آموزش داد .مواد آموزشی این دوره ها در مرکز سلامت محیط و کار ودر مراکز بهداشت شهرستان واستان موجود است .

ده دستور طلایی سازمان جهانی بهداشت برای تهیه غذای سالم :

• روش های فر آوری مناسب غذاها را برای سلامتی آن انتخاب کنید
• غذا را به طور کامل بپزید
• غذاهای پخته شده را در اسرع وقت مصرف کنید
• غذاهای پخته شده را به دقت نگهداری کنید (در درجه حرارت کمتر از چهار )
• غذاهای پخته شده را موقع مصرف به طور کامل مجددا”گرم کنید
• از تماس غذاهای پخته شده و مواد غذایی خام جلوگیری کنید
• در هنگام تهیه غذا دستها را به طور مکرر بشویید
• تمام سطوح آشپزخانه را به دقت تمیز نگهدارید
• غذاها را ا ز دسترس حشرات ،جوندگان وسایر حیوانات حفظ کنید
• برای تهیه غذا از آب سالم استفاده کنید/ منبع: پزشکان بدون مرز - نجمه بحیرایی
سوپروایزر آموزشی بیمارستان آیت ا… علیمرادیان
منبع:
راهنمای کشوری نظام مراقبت بیماریهای منتقله از غذا

مجله اینترنتی راز سلامتی
http://salamat.ibep.ir