مجله راز سلامتی مجله صنایع غذایی و کشاورزی گره‌گشایی مشکلات کشاورزی با ارائه آمار دقیق
تبلیغات در ایران پزشکان و مراکز درمانی رستوران های ایران متخصصان تغذیه صنایع غذایی و نوشیدنی .
 

کشاورزی نیروی محرکه رشد اقتصادی است که دارای حداقل پنج نقش عمده از قبیل تأمین درآمد، ایجاد اشتغال، تأمین غذا، ایجاد بازار و ارزی آوری در اقتصاد است.
بنابراین با توجه به نقش عمده این بخش در اقتصاد کشور و وجود 4.2 میلیون نفر بهره‌بردار، وجود اطلاعات درست و دقیق از این بخش در راستای برنامه‌ریزی و حل مشکلات امری ضروری است.
برنامه‌ریزی بدون آمار امکان‌پذیر نیست و هر تصمیمی که بدون استناد به آمار گرفته شود، احتمال خطا و اشتباه در آن زیاد است، بنابراین ارایه آمار دقیق از این بخش می‌تواند گره‌گشای مشکلات این بخش باشد.
در کشور معمولا دو سرشماری انجام می‌شود که یکی سرشماری عمومی نفوس و مسکن و دیگری سرشماری عمومی کشاورزی است که این سرشماری‌ها هر 10 سال یکبار انجام می‌شود.
سرشماری عمومی کشاورزی 1393 براساس اعلام مرکز آمار ایران تمام نقاط شهری و روستایی و خانوارهای غیر ساکن اجرا خواهد شد.
براساس این گزارش این سرشماری با استفاده از تبلت و سامانه یکپارچه جمع‌آوری الکترونیکی داده‌ها انجام می‌شود و مجریان سرشماری استانداری‌های کشور هستند.
آخرین سرشماری عمومی کشاورزی در سال 1382 اجرا شده است و براساس نتایج آن، تعداد چهار میلیون و سیصد هزار بهره‌برداری کشاورزی در کشور موجود بوده و مساحت اراضی کشاورزی کل کشور هفده میلیون و هفتصد هزار هکتار بوده است.
به گزارش فارس عادل آذر رئیس مرکز آمار ایران امروز در سخنان پیش از خطبه‌های این هفته نماز جمعه تهران گفت: سرشماری کشاورزی سال 93 را چهارمین سرشماری کشاورزی دانست که از فردا توسط مرکز آمار ایران آغاز و به مدت 40 روز ادامه دارد / منبع: خبرگزاری فارس

مجله اینترنتی راز سلامتی
http://salamat.ibep.ir