مجله راز سلامتی اعتیاد و مواد مخدر آشنایی با تریاک و مواد شبه افیونى
تبلیغات در ایران پزشکان و مراکز درمانی مراکز ترک اعتیاد ایران .
 
آشنایی با تریاک و مواد شبه افیونى

تریاک ماده اى صمغ مانند است که از تخمدان گل گیاه خشخاش به دست مى آید و معمولاً به صورت تکه ها یا گرد قهوه اى تیره عرضه مى شود و معمولاً تدخین یا خورده مى شود. هروئین به صورت گردى سفید یا مایل به خرمایى ارائه مى شود.

به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز، دارو هاى شبه افیونى با استفاده پزشکى به اشکال گوناگون، قرص، کپسول، شربت، محلول و شیاف وجود دارند.

پزشکان و دندانپزشکان شبه افیونى ها را براى تسکین دادن درد هاى حاد یا مزمن ناشى از بیمارى ، جراحى یا جراحت ها تجویز مى کنند. دارو هاى شبه افیونى همچنین براى تخفیف دادن سرفه متوسط تا شدید و اسهال نیز به کار مى روند. شبه افیونى هایى مانند متادون و بوپرونورفین براى معالجه اعتیاد به شبه افیونى هاى دیگر مانند هروئین کاربرد دارند.

افراد همچنین براى نشئه شدن و ایجاد سرخوشى به سوءمصرف شبه افیونى ها مى پردازند. گرچه در این مورد معمولاً توجه به دارو هاى غیرقانونى مثل هروئین معطوف مى شود، اما برخى از دارو هاى شبه افیونى قانونى تجویز شده توسط پزشکان کدئین، هیدرو مورفون، اکسى کدون، مرفین و… نیز مورد سوءمصرف قرار مى گیرند.

یک علامت هشدار دهنده در این مورد تجدید مکرر نسخه این دارو ها است. افرادى که این داد ه ها را مورد سوءمصرف قرار مى دهند ممکن است به پزشکان مختلف مراجعه کنند و از هر یک از آنها نسخه این دارو ها را بگیرند. این دارو ها همچنین از دارو خانه ها نیز دزدیده شده و در خیابان به فروش مى رسند، خود شاغلان حرف پزشکى هم که به این دارو ها دسترسى دارند در خطر سوءمصرف این دارو ها قرار دارند و ممکن است به آنها وابسته شوند.

شبه افیونى ها چه احساسى در مصرف کننده ایجاد مى کنند

نحوه اثر مواد شبه افیونى به چند عامل بستگى دارد:
- مقدار مصرف
- توالى بین موارد مصرف و مدت کلى مصرف
- شیوه مصرف، خوراکى یا تزریقى
- خلق و خوى، انتظارات و محیط زندگى
- سن فرد مصرف کننده
- وجود بیمارى جسمى یا روانى قبلى
- مصرف الکل و سایر داروها اعم از دارو هاى تجویز شده توسط پزشک، دارو هاى بدون نیاز به نسخه، دارو هاى گیاهى و داروهاى غیرقانونى.

مقادیر کم مواد شبه افیونى احساس درد و پاسخ عاطفى به درد را مهار مى کند. این مواد همچنین نشئگى و خواب آلودگى، آرمیدگى عضلانى، اشکال در تمرکز، تنگ شدن مردمک ها، اندکى کاهش یافتن در سرعت تنفس، تهوع، استفراغ، بى اشتهایى و تعریق به وجود مى آورند. با مقادیر بالاتر مصرف این مواد این اثرات شدیدتر مى شوند و مدت بیشترى به طول مى انجامد.

سرعت و شدت اثرات مواد شبه افیونى بستگى به چگونگى مصرف دارو دارد. هنگامى که این مواد به طور خوراکى مصرف مى شوند، این اثرات به تدریج ظاهر مى شوند و معمولاً پس از ده تا بیست دقیقه احساس مى شود هنگامى این مواد به صورت تزریق داخل وریدى مصرف مى شوند، اثرات با بیشترین شدت و در طول یک دقیقه احساس مى شوند.

این احساسات چه مدت به طول مى انجامد

هنگامى که شبه افیونى ها براى تخفیف دادن درد خورده مى شوند، طول مدت اثر آنها تا حدى بر حسب نوع مصرف شده متفاوت است، گرچه به طور کلى یک دوز واحد بسیارى از این مواد مى تواند براى چهار تا پنج ساعت درد را تسکین دهد.

آیا مواد شبه افیونى خطرناکند

بله، شبه افیونى ها در صورتى که بدون نظارت پزشک مصرف شوند خطرناکند.

همه مواد شبه افیونى به خصوص هروئین هنگامى در مقادیر زیاد مصرف شوند یا هنگامى به همراه سایر دارو هاى مهار کننده مغز مانند الکل یا دارو هاى بنزودیا زپینى مانند دیازپام مصرف شوند ممکن است باعث مرگ فرد شوند. علت این است که مواد شبه افیونى فعالیت بخشى از مغز که عهده دار کنترل کردن تنفس است را مهار مى کنند و در مقادیر زیاد ممکن است باعث قطع تنفس و مرگ شوند. علائم مسمومیت با مقادیر زیاد این مواد شامل کندشدن تنفس، کبودى پوست و بالاخره اغما است. مرگ معمولاً به علت قطع تنفس رخ مى دهد.

این افراد را اگر به موقع به بیمارستان رسانند، مى توان با دارو هایى مانند نالوکسان که اثرات مواد شبه افیونى از جمله اثرات آنها در مهار کردن تنفس را برطرف مى کنند، معالجه کرد.افرادى که به دنبال اثرات نشئه زاى مواد شبه افیونى هستند، ممکن است با توجه به بى اثر شدن تدریجى این مواد براى رسیدن به حالت نشئگى مداوماً مقدار مصرف خود را افزایش دهند. با افزایش میزان مصرف، فرد در معرض خطر مسمومیت و اوردوز شدن (Overdose) قرار مى گیرد.

اگر افرادى که به علت مصرف دراز مدت دچار تحمل نسبت به این مواد شده اند، مدتى مصرف این مواد را قطع کنند و سپس همان مقدارى که پیش از قطع مصرف مى کرده اند، را دوباره آغاز کنند، خطر مسمومیت اوردوز شدن زیاد است.برخى افراد براى افزایش شدت اثر نشئه آور مواد شبه افیونى را تزریق مى کنند. تزریق این مواد در موارد غیر پزشکى خطر بالاى سرایت عفونت و بیمارى ها به علت سرنگ هاى آلوده، استفاده مشترک از سرنگ و ناخالصى هاى موجود در مواد را ایجاد مى کند.

میزان شیوع ایدز و هپاتیت به خصوص در میان مصرف کنندگان تزریقى این مواد بالا است. مواد مخدر خیابانى تقریباً هیچ گاه خالص نیستند و قرص ها و کپسول هاى دارویى، هنگامى که براى تزریق رقیق مى شوند، حاوى موادى هستند که مى توانند به طور دائم به ورید ها یا اندام صدمه بزنند، استفاده از شبه افیونى هاى کوتاه اثر مانند هروئین حین باردارى مى تواند باعث زایمان زودرس، وزن کم هنگام زایمان، بروز علائم ترک در نوزاد و مرگ نوزاد شود. زنان باردارى که به شبه افیونى ها معتادند با متادون، یک شبه افیونى طولانى اثر، مورد درمان قرار مى گیرند تا از به وجود آمدن علائم ترک جلوگیرى شود.

آیا شبه افیونى ها اعتیاد آورند

شبه افیونى ها مى توانند اعتیاد ایجاد کنند. هنگامى که مواد شبه افیونى به طور گاهگاهى تحت نظارت پزشک مصرف شوند، خطر اعتیاد ناچیز است اما افرادى که به طور منظم به خاطر اثرات لذت بخش این مواد را مورد مصرف قرار مى دهند، به زودى نسبت به این اثرات دچار تحمل (To Lerance) مى شوند (به این معنا که با همان مقدار قبلى مصرفشان نشئه نمى شوند) این افراد براى رسیدن به همان شدت اثر مجبورند مقدار بیشترى از دارو را مصرف کنند. مصرف مزمن یا سوءمصرف شبه افیونى ها مى تواند به وابستگى جسمى و روانى منجر شود.

افراد هنگامى «وابستگى روانى» به یک دارو یا ماده پیدا مى کنند که آن ماده یا دارو به محور افکار، احساسات و فعالیت هاى آنها بدل مى شود به طورى که نیاز به مصرف آن دارو به صورت یک اجبار یا میل شدید در مى آید.

در «وابستگى جسمى»، بدن به حضور دارو عادت مى کند و در صورت کاهش یا قطع مصرف دارو علائم ترک بروز مى کند.

فردى که وابستگى جسمى دارو به شبه افیونى ها دارد حدود شش تا ۱۲ ساعت پس از آخرین مصرف یک شبه افیونى کوتاه اثر مانند هروئین و یک تا سه روز پس از آخرین مصرف یک شبه افیونى طولانى اثر مانند متادون دچار علائم ترک خواهد شد. علائم ترک در شبه افیونى هاى کوتاه اثر شدید است و به سرعت به سراغ فرد مى آید، در شبه افیونى هاى طولانى اثر این علائم تدریجى تر بروز مى کند و شدت کمترى هم دارد.

علائم ترک شامل ناآرامى، خمیازه کشیدن، اشک ریزش، اسهال، درد هاى قولنجى شکم، دانه دانه شدن پوست و آبریزش بینى است. این علائم با میل شدید به دارو و جست وجو براى پیدا کردن آن است.

این علائم معمولاً پس از یک هفته فروکش مى کند، گرچه برخى علائم مانند اضطراب، بى خوابى و میل شدید براى ماده مخدر ممکن است براى مدتى طولانى ادامه پیدا کند.
علائم ترک مواد شبه افیونى، برخلاف علائم ترک الکل، ندرتاً حیات فرد را به خطر مى اندازد.

اثرات درازمدت مصرف شبه افیونى ها چیست

مصرف دراز مدت شبه افیونى ها مى تواند باعث ناپایدارى خلقى، تنگ شدن مردمک ها (اختلال در دید شبانه)، یبوست، کاهش میل جنسى و بى نظمى هاى قاعدگى شود. اعتیاد به مواد شبه افیونى مى تواند به اثرات مخرب درازمدت اجتماعى، مالى و عاطفى منجر شود./منبع: پزشکان بدون مرز

مجله اینترنتی راز سلامتی
http://salamat.ibep.ir