پرتال ایران پرتال استان تهران پرتال شهرستان قدسآشنایی با شهرستان قدس .
تبلیغات در ایران پزشکان و مراکز درمانی ایران پزشکان و مراکز درمانی قدس تدریس خصوصی در قدس بازار قدس .
 
آشنایی با شهرستان قدس

دراردیبهشت ۱۳۸۸ هیئت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت کشور با ایجاد شهرستان قدس به مرکزیت شهر قدس که با ساختار تقسیماتی بخش مرکزی شامل دهستان‌های هفت جوی و دانش با درجه تراکمی زیاد، در غرب شهر تهران و کیلومتر ۲۰بزرگراه فتح و مجاورت استان البرز و راه آهن تهران ـ تبریز قرار گرفته است موافقت کرد.

هنوز اطلاعات این بخش به طور کامل و دقیق در سامانه ثبت نشده است. لطفا از طریق لینک همکاری با ما در بالا ما را در تکمیل اطلاعات همراهی کنید.
منابع:
پایگاه اطلاع رسانی بازار ایران : پرتال شهرستان قدس
http://iran.ibep.ir