پرتال ایران پرتال استان تهران پرتال شهرستان قرچکآشنایی با شهرستان قرچک .
تبلیغات در ایران پزشکان و مراکز درمانی ایران پزشکان و مراکز درمانی قرچک تدریس خصوصی در قرچک بازار قرچک .
 
آشنایی با شهرستان قرچک

شهرستان قرچک یکی از شهرستان‌های استان تهران ایران است. این شهرستان در آذر ماه ۱۳۹۱ به مرکزیت شهر قرچک و از ترکیب بخش مرکزی شامل دهستانهای ولی‌آباد و قشلاقی جیتو در تابعیت استان تهران ایجاد شد.
شهرستان قرچک از شهرستان ورامین جدا و ایجاد شده است.

هنوز اطلاعات این بخش به طور کامل و دقیق در سامانه ثبت نشده است. لطفا از طریق لینک همکاری با ما در بالا ما را در تکمیل اطلاعات همراهی کنید.
منابع:
پایگاه اطلاع رسانی بازار ایران : پرتال شهرستان قرچک
http://iran.ibep.ir