آموزش آمار آموزش تجزیه و تحلیل آماری مقدمه ای بر آمار فیلم های آموزشی آمار و اقتصاد سنجی فیلم آموزشی وارد کردن داده ها ی تحلیل واریانس .
.
 

نحوه وارد کردن داده ها ی تحلیل واریانس یک طرفه (آنالیز واریانس) در نرم افزار ها

در این فیلم آموزشی نحوه وارد کردن داده ها مربوط به تحلیل واریانس (آنالیز واریانس) را در نرم افزار های مختلف همچون spss, sas, minitab, eviews, stata و غیره توضیح می دهیم.

دانلود فیلم آموزشی تحلیل واریانس یک طرفه آنالیز واریانس


بازگشت به صفحه فیلم های آموزشی آمار و اقتصاد سنجی
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir