آموزش آمار آموزش تجزیه و تحلیل آماری مقدمه ای بر آمار فیلم های آموزشی آمار و اقتصاد سنجی فیلم آموزشی وارد کردن داده های پرسشنامه ای در نرم افزار spss .
.
 

دانلود فیلم آموزشی وارد کردن داده های پرسشنامه ای در نرم افزار spss


 فیلم آموزشی آمار و اقتصاد سنجی آموزشهای تصویری آمار و اقتصاد سنجی : فیلم آموزشی   وارد کردن داده های پرسشنامه ای در نرم افزار  SPSS
 فیلم آموزشی آمار و اقتصاد سنجی آموزشهای تصویری آمار و اقتصاد سنجی : فیلم آموزشی وارد کردن داده های پرسشنامه ای در نرم افزار  SPSS
 فیلم آموزشی آمار و اقتصاد سنجی آموزشهای تصویری آمار و اقتصاد سنجی : فیلم آموزشی  وارد کردن داده های پرسشنامه ای در نرم افزار  SPSS
در این فیلم آموزشی نحوه ی وارد کردن انواع سوالات پرسشنامه ای را با ارائه مثال در نرم افزار spss توضیح می دهیم.
- سوالاتی که فرد جواب دهنده تنها می تواند یک گزینه را انتخاب کند
- سوالاتی که فرد جواب دهنده می تواند هر تعداد گزینه را انتخاب کند
- سوالاتی که فرد جواب دهنده درجه اهمیت و اولویت بندی خود را مشخص می کند

مبلغ قابل پرداخت 2,000 تومان


بازگشت به صفحه فیلم های آموزشی آمار و اقتصاد سنجی
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir