آموزش آمار آموزش تجزیه و تحلیل آماری مقدمه ای بر آمار فیلم های آموزشی آمار و اقتصاد سنجی نمایش برچسب یا نام متغیر در خروجی Spss .
.
 

فیلم آموزشی نمایش برچسب یا نام متغیر در خروجی Spss


 فیلم آموزشی آمار و اقتصاد سنجی آموزشهای تصویری آمار و اقتصاد سنجی : فیلم آموزشی نمایش برچسب یا نام متغیر در خروجی Spss
 فیلم آموزشی آمار و اقتصاد سنجی آموزشهای تصویری آمار و اقتصاد سنجی : فیلم آموزشی نمایش برچسب یا نام متغیر در خروجی Spss
در این فیلم آموزشی به توضیح اینکه چگونه می توانیم در خروجی جداول در نرم افزار spss به صورت دائم نمایش بر حسب نام متغیر یا برچسب متغیر و همچنین در قسمت مقادیر متغیر برچسب یا کد داشته باشیم می پردازیم .

مبلغ قابل پرداخت 2,000 تومان


بازگشت به صفحه فیلم های آموزشی آمار و اقتصاد سنجی
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir