آموزش آمار آموزش تجزیه و تحلیل آماری مقدمه ای بر آمار فیلم های آموزشی آمار و اقتصاد سنجی تعریف سطوح متغیرهای کیفی value label در spss .
.
 

فیلم آموزشی ارزش گذاری یا تعریف سطوح متغیرهای کیفی value label در نرم افزار spss


 فیلم آموزشی آمار و اقتصاد سنجی آموزشهای تصویری آمار و اقتصاد سنجی : فیلم آموزشی ارزش گذاری یا تعریف سطوح متغیرهای کیفی value label در نرم افزار spss
 فیلم آموزشی آمار و اقتصاد سنجی آموزشهای تصویری آمار و اقتصاد سنجی : فیلم آموزشی ارزش گذاری یا تعریف سطوح متغیرهای کیفی value label در نرم افزار spss
فرض کنیم متغیری به نام سطح تحصیلات داریم که از 4 سطح زیر دیپلم، دیپلم، لیسانس، فوق لیسانس و بالاتر تشکیل شده است و این سوال را از 100 نفر پرسیده ایم چگونه می توانیم این متغیر را وارد spss کنیم .

مبلغ قابل پرداخت 1,500 تومان


بازگشت به صفحه فیلم های آموزشی آمار و اقتصاد سنجی
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir