تبلیغات در ایران افراد جویای کار ایران .
پرتال ایران بازار املاک ایران تدریس خصوصی در ایران دکتر در ایران آگهی های استخدامی ایران .
 
شماره رزومه: 4900
نام و نام خانوادگی: زینب باغبان زاده
سال تولد: 1362
تحصیلات: کارشناسی ارشد- 94- دانشگاه پیام نور آران و بیدگل
سوابق کاری: 1. کار در کتابخانه دانشگاه پیام نور به مدت یکسال 2. کار در دبیرخانه دوفصلنامه پژوهشی تفسیر و زبان قرآن و ویراستاری 1/5 سال 3.کار در دبیرخانه دانشگاه 4. مربی قرآن کودکان در پایگاه و بزرگسالان در بیت الرقیه 5. سرگروه و مربی در پایگاه بسیج 6. کار در انتشارات دانشگاه 7. دبیر انجمن ادبیات دانشگاه در سال 85 8. کار در پروژه پژوهشی گیاهان بوطه ای پایای مقاوم به خشکی. (100 نوع گیاه)
مهارت ها: 1. نرم افزار ICDL 2. نرم افزار کتابخانه 3. نرم افزار نشریات پژوهشی حسابداری مقدماتی انجام کار مقاله و پایان نامه
آدرس الکترونیک: z.baghbanzadeh@gmail.com
شماره های تماس: 03154720607- 09136308716
تاریخ ثبت: 95/09/11
با توجه به اینکه رسالت سایت تنها درج آگهی های تبلیغاتی می باشد لذا بررسی صحت آن به عهده شما بوده بنابراین از درستی آگهی اطمینان حاصل فرمایید.
برای حذف شماره رزومه را از طریق صفحه ارتباط با ما ارسال فرمایید.