تبلیغات در ایران افراد جویای کار ایران .
پرتال ایران بازار املاک ایران تدریس خصوصی در ایران دکتر در ایران آگهی های استخدامی ایران .
 
شماره رزومه: 4091
نام و نام خانوادگی: محمد محمدی
سال تولد: 1361/11/02
تحصیلات: لیسانس مهندسی صنایع 15.31 1381 1385 دانشگاه آزاد قزوین فوق لیسانس مدیریت بازرگانی 18.47 1391 1393 دانشگاه آزاد ابهر
سوابق کاری: 1 اجرای SPC جهت تمامی خطوط تولید مارلیک سان 3 سال 2 اجرای MSA جهت تمامی خطوط تولید مارلیک سان 3 سال 3 اجرای کالیبراسیون جهت تمامی خطوط تولید مارلیک سان 2 سال 4 تدوین و بروزآوری FMEA جهت خطوط تولیدی مارلیک سان/سوخت اما 4 سال 5 نگهداری و بهبود سیستم مدیریت کیفیت مارلیک سان/سوخت آما /ایران قوطی 4 سال 6 نگهداری و بهبود استاندارد ISO\TS 16949:2009 مارلیک سان/سوخت آما 5 سال 7 اجرای ممیزی داخلی طبق الزامات ISO & ISO\TS مارلیک سان/سوخت آما /ایران قوطی 5 سال 8 اجرای ممیزی محصول طبق الزامات ISO & ISO\TS مارلیک سان/سوخت آما /ایران قوطی 5 سال 9 اجرای ممیزی فرآیند طبق الزامات ISO & ISO\TS مارلیک سان/سوخت آما /ایران قوطی 5 سال 10 آدیت و ارزیابی تامین کنندگان طبق الزامات ISO\TS 16949:2009 مارلیک سان/سوخت آما 4 سال 11 تهیه SQA و SURVEY PLAN مارلیک سان/سوخت آما 4 سال 12 ا جرای روش های حل مسئله و خطاناپذیرسازی مارلیک سان/سوخت آما /ایران قوطی 5 سال 13 تعین اهداف کلان و شاخص ها و شناسایی و ارتباط فرآیندها مارلیک سان/سوخت آما /ایران قوطی 5 سال 14 تهیه،تدوین و بروزآوری مدارک و مستندات جاری در سیستم مارلیک سان/سوخت آما /ایران قوطی 5 سال 15 تهیه و اجرای پروژهای بهبودPLAN در نرم افزار MS Project مارلیک سان/سوخت آما /ایران قوطی 5 سال 16 سیستم مربوط به شبکه های اینترنتی و DSLAM شرکت سپنتا 15 ماه
مهارت ها: 1 کنترل آماری فرآیند SPC سازمان فنی و حرفه ای 2 تجزیه و تحلیل سیستم های اندازه گیری MSA سازمان فنی و حرفه ای 3 تجزیه و تحلیل عوامل شکست و تحلیل آثار آن FMEA داخلی سازمان 4 مبانی و الزامات ISO 9001-2008 پویا سیستم پارسیان 5 مبانی و الزامات ISO\TS 16949-2009 شرکت ساپکو 6 ممیزی داخلی مطابق با الزامات ISO\TS شرکت ساپکو 7 مبانی و الزامات ISO 22000 : 2005 پویا سیستم پارسیان 8 برنامه ریزی تولید و مواد داخلی سازمان 9 انبار و انبارش داخلی سازمان 10 کالیبراسیون عمومی سازمان فنی و حرفه ای 11 آدیت محصول SQFE شرکت روشا اندیش 12 روش های حل مسئله 8D شرکت ساپکو 13 هزینه های کیفیت COQ شرکت ساپکو 14 تعمیرات و نگهداری جامع TPM شرکت ساپکو 15 5S سازمان فنی و حرفه ای
آدرس الکترونیک: mmohammadishad@gmail.com
شماره های تماس: تلفن ثابت 3330253 تلفن همراه : 09128828092
تاریخ ثبت: 95/04/06
با توجه به اینکه رسالت سایت تنها درج آگهی های تبلیغاتی می باشد لذا بررسی صحت آن به عهده شما بوده بنابراین از درستی آگهی اطمینان حاصل فرمایید.
برای حذف شماره رزومه را از طریق صفحه ارتباط با ما ارسال فرمایید.