فروشگاه ایرانیان فروش نرم افزارحسابداری حاسب ملی ایران .
گردشگری، رستوران ها، هتل ها بازار املاک ایران دکتر در ایران تبلیغات در ایران تدریس خصوصی بازار موبایل ایران .
 
شماره آگهی: 3081
تیتر آگهی: فروش نرم افزارحسابداری حاسب ملی ایران
نام فروشنده: رهنما تولیدکننده نرم افزار حسابداری حاسب ملی ایران
توضیحات: پیشینه شرکت رهنما : گروه نرم افزاری رهنما از سال 1378 طراحی و تولید سیستم های مکانیزه و کاربردی را با توجه به نیاز و خلاء موجود در بخش نرم افزار و با استفاده از دو پارامتر مهم , تکنولوژی روز و نوآوری با مدنظر قراردادن ارزش ها و باورهای حرفه ای و نیز مطالعات کیفی و کمی در زمینه سیستم های یکپارچه مالی , اطلاعات مدیریت و اتوماسیون اداری را با همکاری متخصصان فنی و کارشناسان مالی با سابقه و مجرب به منظور طرح توسعه و کاربرد فن آوری اطلاعات و ارتباطات با نگاهی به آینده آغاز کرد . برهمین اساس در یک طرح مدون وبرنامه ریزی شده در سراسر ایران نرم افزار حسابداری حاسب ملی با استفاده از توان علمی متخصصان طراحی و تولید نمود . که امکانات وقابلیت های زیر ما حصل آن می باشد . نرم افزار یکپارچه و مکانیزه حسابداری حاسب ملی حسابداریمالی : 1. امکانتعریفحسابهادر سطوحگروه ، کل ، معین ، تفصیل و جزء بدون محدودیت زیر گروه 2. امکان تعریف کدینگ اختصاصی و قابلیتشناوربودندفاتر 3. معرفی دوره های مالی مختلف 4. امکان معرفی و نگهداری اطلاعات مالی شرکت های متعدد به صورت مستقل 5. امکان ثبت اسناد ساده و ترکیبی در وضعیت های موقت و دائم 6. امکان مشاهده اسناد به صورت فهرستی و جستجوی اسناد با استفاده از ستونهای فعال 7. امکان درج سند بین سندها و مرتب سازی اسناد بر مبنای کد سند و تاریخ سند 8. امکان ادغام اسناد و کد گذاری مجدد اسناد موقت به صورت اتوماتیک( کد سند یا تاریخ سند) 9. امکان تهیه رو نوشت یا تکرار سند یا صدور سند مشابه 10. ثبت سند اتوماتیک دریافتی ، پرداختی و هزینه ها – امکان ویرایش اسناد خودکار 11. قابلیت ذخیره یک سند در فایل و بازخوانی آن در آینده 12. قابلیتدستهبندیدفاتروحسابهاجهتگزارشاتویژه و ترکیبی 13. انجام عملیات پایان دوره مالی به صورت خودکار و صدور سندهای اختتامیه و افتتاحیه و بستن حسابهای موقت 14. امکان مشاهده گزارشات در محدوده زمانی دلخواه : دفتر روزنامه – دفاتر کل ومعین – گزارشات تفصیلی خاص – دریافت صورتحساب سرمایه – گزارشات عملکرد سود وزیان – ترازنامه – تراز آزمایشی –تراز کل و تفصیلی 15. محاسبه صورت حساب سود وزیان و محاسبه سود ناویژه به صورت اتوماتیک در محدوده زمانی دلخواه 16. امکان گزارش گیری از گردش حسابها و خلاصه سازی اسناد و صورت های مالی 17. امکان ساخت گزارش ترکیبی از چند دوره مالی خاص 18. امکان ارسال کلیه گزارشات و اسناد به اکسل حسابداری خزانه داری ( بانکداری ) : 1. تعریف بانک - شعب بانک – وحساب های بانکی 2. تعریف صندوقها ، تنخواهگردان ها و تعین سقف مجاز آنها 3. امکان تغییر واحد پول به ارز 4. امکان تعریف دسته چک جهت کنترل چک های صادره 5. ثبت عملیات دریافت و پرداخت نقدی و غیرنقدی با ذکر مشخصات فایل و چاپ رسید 6. ثبت چک های دریافتی و پرداختی و صدور اتو ماتیک اسناد در بخش مالی 7. تغییر وضعیت چک ها ی پرداختنی به موارد برگشت ، ابطال و استفاده مجدد 8. امکانتغییروضعیتچکهایدریافتیبهموارد وصولشده ، درحالوصول (نزدبانک) ،واریز ، واگذار ، ضمانتی ، برگشتی ، عودتازواگذارشدهوعودتبهپرداختکننده 9. هشدار چک های موعد گذشته 10. رسید دریافت و پرداخت و تعیین سیکل کاری 11. قابلیت تعریف زمان هشدار برای چک های روز 12. مشاهده تاریخ سررسید چک ها و موجودی منفی بانک ها 13. ورود اطلاعات صورتحساب بانکی از فایل و مغایرت گیری از اطلاعات حسابها 14. امکان تغیر وضعیت گروهی چک ها برای سهولت کار 15. قابلیت نمایش وقایع نگار و وضعیت یک چک دریافتی 16. چاپ به روی برگه چک با امکانات ویژه و تنظیم به صورت آسان 17. امکان راس گیری از چک های در یافتنی و پرداختنی و محاسبه سود آن 18. دریافت گزارش کنترل مغایرت از حسابهای بانکی 19. تهیه گزارش از اشخاص ، بانک ها ، تنخواه گردان ها ، چک دریافتی و پرداختی و وضعیت ریز کارکرد آنها حسابداریبازرگانی و فروش : 1. قابلیت تعریف بی نهایت کالا در انبار 2. قابلیت تعریف خدمات و کالاهای بدون موجودی 3. قابلیت تعریف واحدهای مختلف برای کالاها و تبدیل خودکار مقادیر واحد ها 4. قابلیت تعریف قیمت های مختلف برای کالاها به 7 روش مختلف و تخصیص نرخ کالا به مشتری 5. امکان تعریف اطلاعات ریز کالا مانند شماره سریال ، نوع ، شرح ، بارکد و غیره 6. امکان اختصاص ابعاد و عملکرد محاسباتی به کالا 7. کنترل موجودی کالاها آماده برای فروش براساس گروهای کالا 8. امکان اختصاص نقطه سفارش ، حداقل و حداکثر موجودی و قبول کالای منفی 9. امکان تعریف اشخاص ( بدهکاران و بستانکاران ) و دسته بندی مشتریان 10. امکان ثبت و سقف اعتبار برای مشتریان و مسدود کردن چاپ یک مشتری خاص 11. تعریف محدوده عملیات جغرافیایی و دسته بندی مکانی بر اساس استان – شهرستان – ناحیه و منطقه اشخاص 12. قابلیت ثبت مشتریان عمده و جزئی و یا معمولی و ویژه 13. قابلیت کنترلفروشوخریدبههشتروش (1- فاکتورفروش 2- پیشفاکتورفروش ( ثبتسفارش ) 3- فاکتورفروشخدمات 4- فاکتورفروشامانی 5- فاکتورخرید 6- فاکتورامانیخرید 7- فاکتورمرجوعیخرید 8- فاکتورمرجوعیفروش 14. قابلیتمعرفیعواملافزایندهوکاهندهدر فاکتور ( کسورات و اضافات ) 15. قابلیت چاپ فیش و فاکتورهای طراحی شده به سلیقه مشتری 16. قابلیت چاپ رسید فاکتور و حواله تحویل فاکتور از انبار 17. قابلیت ثبت تخفیفات ویژه و پلکانی به 5 روش مختلف 18. قابلیت ثبت تخفیف به صورت مبلغی و درصدی و قابلیت ثبت موارد جایزه و تخفیف تعدادی 19. امکان دریافت نقدی و غیر نقدی از مشتریان به صورت فردی و گروهی 20. صدور حواله انبار تکی و گروهی جهت بارگیری کالاها یک منطقه و یا یک راننده خاص 21. ثبت اطلاعات راننده ها و ماشین ها و متصدی اطلاعات بارگیری فاکتورها 22. ثبت اطلاعات اپراتورهای فروش و گزارش گیری از میزان فروش یک اپراتور در یک محدوده زمانی خاص 23. قابلیت گزارشگیری از فاکتورها ، اشخاص و کالاها به صورت مجزا و ترکیبی (ماتریسی) 24. امکان گزارش گیری ویژه از عملکرد کالاهاشامل: کارتکس کالا ، کارکرد کالا ، گردش کالا 25. ایجاد گزارش های جدید توسط ابزار طراحی گزارش 26. امکان گزارشگیری از سود فاکتورها ، سود اشخاص و سود کالاها در محدوده زمانی خاص 27. قابلیت گزارش از عملکرد کالا در گروه یا منطقه خاص 28. قابلیت گزارش گیری از فاکتورهای یک راننده خاص یا یک گروه از راننده های خاص بخش مکمل استخراج مالیات بر ارزش افزوده : 1. امکان تعریف کالاها که مشمول مالیات بر ارزش افزوده میشوند 2. مشخص نمودن درصد مالیات و عوارض به صورت سالیانه 3. فعال و غیرفعال کردن مالیات برای تمام کالاها به صورت خودکار 4. محاسبه خودکار مبلغ مالیات و عوارض در فاکتورها 5. ثبت سند خودکار مالیات بر ارزش افزوده خرید و فروش در بخش مالی 6. تنظیم اظهارنامه مالیاتی و تراز تفصیلی ارزش افزوده 7. فعال و غیر فعال کردن مالیات برای تمام فاکتور ها یا یک فاکتور خاص 8. گزارش گیری به صورت مجزا از دفتر ارزش افزوده خرید و فروش 9. گزارش از دفتر ارزش افزوده به تفکیک فاکتور و طرف حساب در محدوده زمانی خاص 10. امکان گزارش از میزان مبلغ ارزش افزوده فاکتور های یک مشتری یا یک گروه از مشتریان 11. امکان گزارش از میزان مبلغ ارزش افزوده یک کالا یا یک گروه از کالاها در محدوده زمانی خاص بخش مکمل بازاریابی و فروش مویرگی ( جهت مراکز پخش مویرگی ) : 1. امکان تعریف بی نهایت بازاریاب و ثبت مشخصات فردی آنها 2. امکان تعریف یک محدوده خاص برای یک بازاریاب 3. امکان تعیین درصد پورسانت فروش برای هر کالا یا گروه کالا 4. امکان تعیین درصد پورسانت فروش برای هر بازاریاب 5. امکان گروه بندی بازریاب ها یا بازاریاب های یک منطقه خاص 6. امکان تعیین درصد پورسانت یک بازریاب خاص 7. دریافت گزارش از مانده و گردش هر بازاریاب یا یک گروه از بازاریابان خاص 8. دریافت گزارش از مانده میزان پورسانت فروش هر کالا در یک محدوده زمانی خاص 9. دریافت گزارش از مانده حساب مشتریان یک بازاریاب خاص 10. امکان تعریف درصد پورسانت یک بازاریاب از سود فاکتور و ثبت سند اتوماتیک 11. امکان گزارش ویژه آماری : از پر فروش ترین بازاریاب ، پر فروش ترین کالا ، پر فروش ترین کالا یک بازاریاب ، پرفروش ترین کالا در یک منطقه و ارزشمند ترین مشتری یک بازاریاب بر اساس فروش 12. امکان گزارش از کار کرد یک بازاریاب نسبت به منطقه ، کالا و مشتری 13. امکان گزارش تراز از حساب بازاریاب نسبت به منطقه ، کالا و مشتری 14. امکان گزارش از سود فاکتور های یک بازاریاب یا یک گروه از بازاریابان در محدوده زمانی خاص بخش مکمل انبارداری : 1. تعریف بی نهایت انبار همراه با کدگذاری اختصاصی یا خودکار 2. امکان تعریف یک کالا در انبار های متفاوت 3. امکان ثبت و چاپ حواله ورود و خروج کالا از انبار 4. امکان تعریف تفصیل برای کالا ودریافت گزارشات تفکیکی از کالای خاص 5. امکان مغایرت گیری موجودی انبار وامکان اصلاح موجودی کالای اول دوره 6. امکان تکرار خودکار اسامی کالاهای یک انبار در انبار دیگر 7. امکان ثبت رسید و حواله به سفارش یک شخص خاص 8. دریافت گزارش از گردش یک کالا یا یک گروه کالا در انبارها 9. دریافت گزارش از هر انبار به صورت متمایز 10. دریافت گزارش ازعملکرد یک یا تمام انبارها 11. گزارش موجودی براساس هر انبار و گروه کالا 12. امکان گزارش از کاردکس کالا وگردش کالا در هر انبار یا همه انبارها 13. امکان گزارش از موجودی کالای پایان دوره و اول دوره هر انبار 14. امکان گزارش از موجودی کالا هرانبار به روش های میانگین موزون و فایفو و لایفو بخش مکمل حسابداری صنعتی : 1. امکان تعریف فرمول تولید، تبدیل و ضایعات 2. امکان ثبت و صدور فاکتور مبادلاتو ثبت هزینه های مربوط به تولید کالا 3. امکان صدور حواله های خروج کالا و یا رسید ورود کالا از انبار به صورت اتو مات 4. امکان ثبت هزینه های مربوط به تولید و یا خروج کالا اعم از هزینه های جذب و سربار و انحرافات 5. محاسبه بهای تمام شده کالای تولید شده به تفکیک و تجمیع 6. ثبت حواله و رسید کالا به انبار به صورت امانی وامکان ثبت ضایعات خط تولید 7. معرفی انبارها ی مواد اولیه ، مواد در جریان ساخت ومواد تولید شده و بی نهایت انبار 8. قابلیت مشخص کردن نقطه سفارش ( حداقل و حداکثر تولید یک محصول ) 9. امکان ثبت فاکتور تبدیل با قیمت های دستی و آخرین فی هزینه 10. دریافت گزارش از مبادلات انجام شده در محدوده تاریخ خاصی 11. امکان گزارش انبار و تولید از یک محصول تولید شده به تفکیک تاریخ ، نوع سفارش کالا و مواد اولیه کالا و مواد تولیدی 12. امکان ثبت شماره سریال برای هر کالای تولید شده 13. امکان گزارش از قیمت تمام شده تمامی کالا های تولیدشده به تفکییک اسناد وفرمول تولید 14. امکان گزارش از کارتکس تک تک کالاهای تولید شده وامکان گزارش ازسفارش یک مشتری جهت تولید یک کالا حسابداری فروشگاهی پیشرفته (جهت فروشگاه های زنجیره ای با قابلیت بارکد ) : 1. امکان تعریف بی نهایت کالا با شماره بارکد اختصاصی 2. امکان تعریف کالا با شماره بارکد گروهی 3. امکان طراحی بارکد کالا به دو صورت افقی و عمودی 4. امکان طراحی بارکد اختصاصی و یا گروهی برای کالاها 5. قابلیت اتصال به تمامی دستگاههای بارکد خوان اعم از با سیم و بیسیم 6. دریافت گزارش از یک مشتری برای یک کالا با بارکد خاص 7. دریافت گزارش از یک مشتری برای یک کالا با بارکدهای متفاوت 8. دریافت گزارش براساس بارکد کالا در یک دوره خاص و یا تمام دوره مالی 9. امکان گزارش تفکیکی از فاکتورهای دارای بارکد خاص بخش حسابداری حقوق و دستمزد : 10. معرفی انواع استخدام , انواع حکم و ثبت اطلاعات عمومی یا اختصاصی کارکنان 11. تعریف و محاسبه انواع فرمول های استخدامی و حقوقی 12. تعریف پارامترهای بیمه، مالیات ، بازنشستگی و غیره 13. تعریف پارامترهای مختلف در کارتکس شامل: حضور عادی و مرخصی ساعتی و ... 14. مشاهده کارکرد پرسنل به صورت روزانه و یا ماهیانه یا در محدوده زمانی خاص 15. تعریف و محاسبه سایر پرداختها به کارمندان ( به صورت چاپ در فیش حقوقی و یا خارج از فیش حقوقی ) 16. معرفی و نامگذاری اضافات و کسورات جدید برای کارمندان 17. ثبت کارتکس کارکنان به صورت دستی و یا با دستگاه حضور و غیاب 18. دریافت گزارش کارتکس و عملکرد کارکنان 19. نگهداری سوابق کاری و عملیاتی پرسنل و امکان رجوع به آن ها در هر زمان 20. قابلیت ارتباط با انواع دستگاه های حضور و غیاب 21. ثبت سند پرداخت حقوق به صورت اتومات و دستی در بخش مالی بخش حسابداری شرکتهای پیمانی ( مرکز هزینه و پروژه ) : 1. ثبت سفارشات و پروژه ها در محدوده زمانی خاص 2. ثبت اسناد و دفاتر هر پروژه به صورت مجزا 3. ثبت درخواستها و سفارشات با سیستم پیش فاکتور به تفکیک هر پروژه 4. ثبت قراردادها و فعالیت های مربوط به هر پروژه 5. تعیین درآمدها و هزینه های مربوط به هر پروژه به صورت تفکیکی 6. تعیین قیمت تمام شده هر سفارش یا پروژه 7. کنترل کلیه اسناد حسابداری بر حسب پروژه های مختلف 8. کنترل مرکز هزینه / دریافت گزارشات مالی از یک یا چند پروژه 9. دریافت سود یا زیان پروژه های مختلف 10. گزارش از صورت وضعیت هر پروژه در محدوده زمانی خاص 11. گزارش از پروژه های تکمیل نشده و ناتمام 12. دریافت گزارشات مالی ، ترازنامه ، تراز آزمایشی و تراز تفضیلی به تفکیک هر پروژه یا چند پروژه ضمناً خواهشمند است در صورت نیاز به هر گونه اطلاعات و راهنمایی با شماره تلفن 8840223– 0511 واحد بازرگانی فروش تماس حاصل فرمائید باتشکر واحد بازرگانی آدرس : خراسان رضوی - مشهد - بلوار پیروزی – نبش میدان حر - مجتمع ارم– پلاک 1 – واحد 201 لیست قیمت نسخه نقره حسابداری حاسب ملی ایران تاریخ تنظیم :01/06/1394 تعرفه قیمت مجموعه نرم افزارهای شرکت رهنما نام بسته نرم افزاری حاسب ملی نسخه تک کاربره نسخه شبکه با دو کاربر فعال پکیج حسابداری پایه حاسب ملی ( فروشگاهی - بازرگانی و شرکتی ) 5.700.000 15.500.000 بخش های مکمل نرم افزار حسابداری حاسب ملی لازم به ذکر است قیمت بخش های زیر مکمل نرم افزار پایه بوده و به قیمت آن افزوده می گردد نام بسته های مکمل نرم افزار حاسب ملی نسخه استاندارد بخش مکمل استخراج مالیات بر ارزش افزوده 2.000.000 بخش مکمل بازاریابی و فروش مویرگی ( جهت مراکز پخش مویرگی ) 3.000.000 بخش مکمل حوالات انبار 3.500.000 بخش مکمل تولیدی و صنعتی 9.000.000 بخش مکمل فروشگاهی پیشرفته ( جهت فروشگاه های زنجیرهای با قابلیت بارکد ) 3.600.000 بخش مکمل حقوق و دستمزد 9.000.000 بخش مکمل شرکتهای پیمانی ( پروژه و مرکز هزینه ) 5.700.000 بخش مکمل نسخه شبکه تحت شبکه بین شهری با 3 کاربر فعال 20.000.000  قیمت ها به ریال می باشد .  مبلغ 9% ارزش افزوده به مبالغ فوق افزوده می گردد .  هر یک از نرم افزارهای فوق دارای سه سال خدمات پشتیبانی پس از فروش نرم افزار است .  در نسخه های شبکه بابت هر اتصال شبکه بیشتر 15% به قیمت نسخه انتخابی افزوده می گردد .  آموزش اولیه به صورت رایگان است .  نسخه نرم افزار با یک عدد قفل سخت افزاری ، CD آموزشی و کتاب آموزشی عرضه می شود .  در صورت در خواست امکانات اضافه در بخش های مختلف ، نسخه های اختصاصی تولید می شود .  کلیه نرم افزارهای فوق شامل سیستم متمرکز تست اطلاعات - قابلیت ارسال اسناد از طریق فکس و دفترچه تلفن می باشد .  اعتباراین تعرفه قیمت 6ماه می باشد . ضمناً خواهشمند است در صورت نیاز به هر گونه اطلاعات و راهنمایی با شماره تلفن 38840223– 0511 واحد بازرگانی فروش تماس حاصل فرمائید باتشکر واحد بازرگانی
اطلاعات تماس فروشنده: آدرس دفتر مرکزي مشهد : بلوار پيروزي - نبش ميدان حر - مجتمع اداري ارم - طبقه دوم - واحد 201
05138841393 05138928075 05138928076
لینک خرید اینترنتی یا آدرس سایت
با توجه به اینکه رسالت سایت تنها درج آگهی های تبلیغاتی می باشد لذا بررسی صحت آن به عهده شما بوده بنابراین از درستی آگهی اطمینان حاصل فرمایید.
برای حذف تبلیغ شماره آگهی را از طریق صفحه ارتباط با ما ارسال فرمایید.
در این سایت تبلیغات ایران قرار دارد. و به هر تولید کننده یا فروشنده یک صفحه تعلق گرفته و کلیه اطلاعات آن همچون فعالیت ها، اطلاعات تماس، آدرس، آدرس سایت و غیره در آن قرار دارد