افراد جویای کار بازار املاک ایران دکتر در ایران تبلیغات در ایران تدریس خصوصی .
 
نام: خانه سنگ
مدیریت: بازرگانی عسگری
توضیحات: اولین نمایشگاه تخصصی سنگ و اولین نمایشگاه ویترین شده برای بازرگانان داخلی و خارجی
اطلاعات تماس: +983145278010 +989133703510 +989133703511
Narimanasgari@yahoo.com
آدرس: بلوار پارس فاستون(قیصر امین پور)-خانه سنگ
با توجه به اینکه رسالت سایت تنها درج آگهی های تبلیغاتی می باشد لذا بررسی صحت آن به عهده شما بوده بنابراین از درستی آگهی اطمینان حاصل فرمایید.
در این سایت تبلیغات ایران قرار دارد. و به هر تولید کننده یا فروشنده یک صفحه تعلق گرفته و کلیه اطلاعات آن همچون فعالیت ها، اطلاعات تماس، آدرس، آدرس سایت و غیره در آن قرار دارد