آموزش آمار آموزش تجزیه و تحلیل آماری مقدمه ای بر آمار فیلم های آموزشی آمار و اقتصاد سنجی فیلم آموزشی نمایش اطلاعات هر فایل در نرم افزار spss
.
 

فیلم آموزشی نمایش اطلاعات هر فایل در نرم افزار spss

در این فیلم آموزشی نحوه به دست آوردن اطلاعاتی همچون نام متغیرها، برچسب ها و نحوه کد گذاری مشاهدات و مشاهدات گمشده از یک فایل داده در نرم افزار SPSS را توضیح می دهیم..

دانلود فیلم آموزشی آشنایی مقدماتی با نرم افزار SPSS


بازگشت به صفحه فیلم های آموزشی آمار و اقتصاد سنجی
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir