آموزش آمار آموزش تجزیه و تحلیل آماری مقدمه ای بر آمار فیلم های آموزشی آمار و اقتصاد سنجی فیلم آموزشی مقایسه گروه ها و زیر گروه ها در نرم افزار spss .
.
 

دانلود فیلم آموزشی مقایسه گروه ها و زیر گروه ها در نرم افزار spss


 فیلم آموزشی آمار و اقتصاد سنجی آموزشهای تصویری آمار و اقتصاد سنجی : فیلم آموزشی  مقایسه گروه ها و زیر گروه ها در نرم افزار spss
 فیلم آموزشی آمار و اقتصاد سنجی آموزشهای تصویری آمار و اقتصاد سنجی : فیلم آموزشی  مقایسه گروه ها و زیر گروه ها در نرم افزار spss
 فیلم آموزشی آمار و اقتصاد سنجی آموزشهای تصویری آمار و اقتصاد سنجی : فیلم آموزشی  مقایسه گروه ها و زیر گروه ها در نرم افزار spss
در این فیلم آموزشی نحوه ی مقایسه گروه ها و زیر گروه ها در نرم افزار spss توضیح داده می شود .
زمانی که قصد داریم شاخص های مختلف آماری را در گروه های مختلف به دست آوریم به عنوان مثال خیلی از مواقع بیان می شود که حقوق دریافتی آقایان بیشتر از حقوق دریافتی خانم ها است این مورد را به چه صورت می توانیم در نرم افزار SPSS به دست آوریم.
در خیلی از مطالعات لازم است که شاخص های مختلف آماری را در گروه های مختلف نمونه به دست آورده و مقایسه نمود.
برای مثال اگر بخواهیم میزان حقوق دریافتی مردها و زن های یک سازمان را به دست آورده و مقایسه کنیم.
یا میزان درامد را در سطوح مختلف تحصیلات مقایسه کنیم.
در این فیلم آموزشی موارد زیر مورد بررسی قرار می گیرد.
محاسبه شاخص های آماری در گروه ها
رسم نمودار برای مقایسه گروه ها
محاسبه شاخص های آماری در زیر گروه ها
رسم نمودار برای مقایسه زیر گروه ها

مبلغ قابل پرداخت 2,800 تومان


بازگشت به صفحه فیلم های آموزشی آمار و اقتصاد سنجی
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir