آموزش آمار آموزش تجزیه و تحلیل آماری مقدمه ای بر آمار فیلم های آموزشی آمار و اقتصاد سنجی فیلم آموزشی نحوه استفاده از جدول توزیع پواسون
.
 

فیلم آموزشی نحوه استفاده از جدول توزیع پواسون

در این فیلم نحوه استفاده از جدول توزیع پواسون را توضیح می دهیم.

دانلود فیلم آموزشی توزیع پواسون چیست؟


بازگشت به صفحه فیلم های آموزشی آمار و اقتصاد سنجی
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir