آموزش آمار آموزش تجزیه و تحلیل آماری مقدمه ای بر آمار فیلم های آموزشی آمار و اقتصاد سنجی فیلم پاسخنامه سوالات آمار کنکور سراسری دکتری سال 98 رشته اقتصاد
.
 

دانلود فیلم پاسخنامه سوالات آمار کنکور آزمون سراسری دکتری سال 98 رشته اقتصاد


 فیلم پاسخنامه سوالات آمار  و احتمال سوالات کنکور آزمون سراسری کارشناسی ارشد و دکتری آموزشهای تصویری آمار و کاربرد آمار در مدیریت اقتصاد و حسابداری : فیلم آموزشی پاسخنامه سوالات آمار کنکور آزمون سراسری دکتری سال 98 رشته اقتصاد
 فیلم پاسخنامه سوالات آمار  و احتمال سوالات کنکور آزمون سراسری کارشناسی ارشد و دکتری آموزشهای تصویری آمار و کاربرد آمار در مدیریت اقتصاد و حسابداری : فیلم آموزشی پاسخنامه سوالات آمار کنکور آزمون سراسری دکتری سال 98 رشته اقتصاد
 فیلم پاسخنامه سوالات آمار  و احتمال سوالات کنکور آزمون سراسری کارشناسی ارشد و دکتری آموزشهای تصویری آمار و کاربرد آمار در مدیریت اقتصاد و حسابداری : فیلم آموزشی پاسخنامه سوالات آمار کنکور آزمون سراسری دکتری سال 98 رشته اقتصاد
در این فیلم آموزشی به سوالات قسمت آمار آزمون سراسری دکتری سال 98 رشته اقتصاد به صورت کامل همراه با توضیحات پاسخ داده می شود یعنی علاوه بر پاسخ صحیح، مبحث آماری موجود در سوال هم توضیح داده می شود تا در برخورد با تست ها یی به این شکل بتوانیم به حل آنها بپردازیم.
هر سوال به همراه فیلم پاسخ آن در یک فایل مجزا برای شما ارسال می شود بنابراین شما 10 فایل برای دانلود دریافت می کنید.
لازم است دانشجویان قبل از تماشای فیلم سوال مربوطه را که به صورت عکس برای شما ارسال شده است ملاحظه کنند و سعی به حل آن نمایند
این سوالات برای کلیه رشته ها به خصوص داوطلبان کنکور سراسری مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری رشته های اقتصاد، مدیریت و حسابداری و... مفید است. همچنین دانشجویانی که درس آمار 1 و 2 دارند می توانند با حل این سوالات بر مباحث مربوطه تسلط یابند.

مبلغ قابل پرداخت 2,500 تومان


بازگشت به صفحه
آمار و کاربرد آمار
فیلم های آموزشی آمار و احتمال و نرم افزارهای آماری
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir