آموزش آمار آموزش تجزیه و تحلیل آماری مقدمه ای بر آمار فیلم های آموزشی آمار و اقتصاد سنجی فیلم آموزشی نرمال کردن مشاهدات روش کاکس باکس در نرم افزار مینی تب minitab .
.
 

دانلود فیلم آموزشی نرمال کردن مشاهدات با استفاده از روش کاکس باکس در نرم افزار مینی تب minitab
وارد کردن داده ها

در این فیلم آموزشی به معرفی انواع داده ها و نحوه ی وارد کردن آنها در نرم افزار minitab می پردازیم.

دانلود فیلم آموزشی نرمال کردن مشاهدات روش کاکس باکس


بازگشت به صفحه فیلم های آموزشی آمار و اقتصاد سنجی
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir