افراد جویای کار بازار املاک ایران پزشکان و مراکز درمانی ایران تبلیغات در ایران تدریس خصوصی .
 
تیتر آگهی: جویای کار
توضیحات: لیسانس اقتصاد و فوق لیسانس مدیریت بازرگانی
آدرس الکترونیک: kambizvisi@gmail.com
شماره های تماس: 09217592697
تاریخ انقضاء: 95/01/30