آموزش آمار آموزش تجزیه و تحلیل آماری مقدمه ای بر آمار فیلم های آموزشی آمار و اقتصاد سنجی فیلم آموزشی تعریف داده های نامعلوم یا گمشده در نرم افزار spss .
.
 

دانلود فیلم آموزشی تعریف داده های نامعلوم یا گمشده در نرم افزار spss


 فیلم آموزشی آمار و اقتصاد سنجی آموزشهای تصویری آمار و اقتصاد سنجی : فیلم آموزشی   تعریف داده های نامعلوم یا گمشده در نرم افزار spss
 فیلم آموزشی آمار و اقتصاد سنجی آموزشهای تصویری آمار و اقتصاد سنجی : فیلم آموزشی   تعریف داده های نامعلوم یا گمشده در نرم افزار spss
 فیلم آموزشی آمار و اقتصاد سنجی آموزشهای تصویری آمار و اقتصاد سنجی : فیلم آموزشی   تعریف داده های نامعلوم یا گمشده در نرم افزار spss
در این فیلم آموزشی موارد زیر توضیح داده می شود .
اطلاعات نامعلوم یا مقادیر گمشده چیست
چگونه می توانیم اطلاعات نامعلوم را در نرم افزار SPSS تعریف کنیم.

مبلغ قابل پرداخت 2,000 تومان


بازگشت به صفحه فیلم های آموزشی آمار و اقتصاد سنجی
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir