شهرک صنعتی اسکو
شهرک صنعتی اهر
شهرک صنعتی بستان آباد 1
شهرک صنعتی بستان آباد 2
شهرک صنعتی بناب 1
شهرک صنعتی بناب 2
شهرک صنعتی بیلوردی (هریس)
شهرک صنعتی شهید رجایی
شهرک صنعتی شهید سلیمی
شهرک صنعتی سعید آباد
شهرک صنعتی سهند
شهرک صنعتی سرمایه گذاری خارجی
شهرک صنعتی تخصصی صنایع ساختمانی تبریز
شهرک صنعتی ترکمانچای
شهرک صنعتی جلفا
شهرک صنعتی چاراویماق
شهرک صنعتی چرمسازان چرمشهر تبریز
شهرک صنعتی خصوصی اسکان
شهرک صنعتی خصوصی توسعه و عمران میانه

 


شهرک صنعتی سراب
شهرک صنعتی سرامیک مرند
شهرک صنعتی شبستر
شهرک صنعتی صنایع پایین دستی پتروشیمی تبریز
شهرک صنعتی عجب شیر
شهرک صنعتی فناوری خودرو
شهرک صنعتی کاغذ کنان
شهرک صنعتی کلیبر
شهرک صنعتی مراغه 1
شهرک صنعتی مراغه 2
شهرک صنعتی مرند 1
شهرک صنعتی مرند 2
شهرک صنعتی ملکان
شهرک صنعتی میانه 1
شهرک صنعتی میانه 2
شهرک صنعتی ورزقان
شهرک صنعتی هشترود
شهرک صنعتی بعثت
شهرک صنعتی خصوصی غرب تبریز

 
شهرکهای صنعتی ایران شهرک های صنعتی استان آذربایجان شرقی
پرتال ایران تبلیغات در ایران بازار استان آذربایجان شرقی .
 
محل تبلیغات معمولی محل تبلیغات معمولی
در این قسمت تبلیغات معتبرترین و بهترین شهرک ها و قطب های صنعتی استان آذربایجان شرقی قرار می گیرد و به هر شهرک یک سایت تعلق گرفته و کلیه اطلاعات واحدها، شرکت ها، کارخانه ها و فروشگاه های شهرک در ان قرار دارد (هر واحد یک صفحه انحصاری) . برای دستیابی به اطلاعات فروشگاه ها، واحد های تولیدی و خدماتی هر شهرک بر روی نام آن کلیلک کنید.