پرتال ایران پرتال استان آذربایجان شرقی پرتال شهرستان ملکان
 
شهرستان ملکان یکی از شهرستان های استان آذربایجان شرقی است و مرکز آن شهر ملکان است.
پایگاه اطلاع رسانی  تبلیغات  ایراناطلاعات ملکان
پایگاه اطلاع رسانی  تبلیغات  ایرانمناطق دیدنی و گردشگری ایران
پایگاه اطلاع رسانی  تبلیغات  ایرانسایر خدمات سایت