بازار املاک پزشکان و مراکز درمانی تبلیغات در ایران مجله گردشگری حمام قلعه کنگاور
پایگاه اطلاع رسانی بازار ایران هتل ها و مسافرخانه های ایران رستوران های ایران شرکت های گردشگری ایران .
 

این حمام در ضلع جنوبی قلعه «ساری اصلان» کنگاور قرار دراد. سربینه حمام، محوط هشت ضلعی است که در هر ضلع آن صفه ای ایجاد شده است. در دو صفه، درگاه ورودی و در پنج صفه دیگر، رخت کن دیده می شود. طاق تمام صفه ها هلالی است و بر روی آنها پوشش گنبدی سربینه قرار گرفته است. در مرکز سربینه، حوض هشت ضلعی سنگی قرار دارد. سربینه با آهک بری های زیبایی تزیین شده است.

گرم خانه حمام محوطه چهار ضلعی به ابعاد 67/6×3 متر است و در داخل آن دو ستون هشت ضلعی دیده می شود. بر روی این ستون ها و دیوارهای کناری، پوشش طاق و گنبد گرم خانه قرار دارد. در ضلع شرقی و غربی گرم خانه، خزینه آب گرم و سرد و در ضلع جنوبی و شمالی، چند سکوی طاق دار به چشم می خورد. این حمام ظاهراً هم زمان با ساخت قلعه سازی اصلان در دوره قاجاریه بر پا شده است. /منبع: تبیان

پایگاه اطلاع رسانی بازار ایران
http://www.ibep.ir