بازار املاک پزشکان و مراکز درمانی تبلیغات در ایران مجله گردشگری مدرسه بزرگ صدر اصفهان
پایگاه اطلاع رسانی بازار ایران هتل ها و مسافرخانه های ایران رستوران های ایران شرکت های گردشگری ایران .
 

اين مدرسه از مدارس بزرگ طلبه ‌نشين اصفهان است كه بوسيله « حاج محمد حسين خان صد ر اصفهاني» حكمران مشهور اصفهان در دوره سلطنت فتحعلي شاه قاجار بنا شده و منظره عمومي آن آجر ساده است. از د وره حكمراني « صدر» در اصفهان آثار ديگري نيز مانند« مدرسه صدر» در محله « پاي قلعه» و « مدرسه صدر خواجو» و « چهارباغ خواجو» كه به شيوه چهارباغ دوره شاه عباس احداث شده است، در شهر اصفهان به ياد گار مانده است. عمارت « صدري» و « هفت دست صدر» آثار د يگري از اين مرد خير اصفهاني عصر قاجار است كه چيزي از آنها باقي نمانده است ولي نام باني آن آثار همچنان در اذهان مردم اصفهان باقي است.

پایگاه اطلاع رسانی بازار ایران
http://www.ibep.ir