بازار املاک پزشکان و مراکز درمانی تبلیغات در ایران مجله گردشگری پل جویی، پل سعادت آباد اصفهان
پایگاه اطلاع رسانی بازار ایران هتل ها و مسافرخانه های ایران رستوران های ایران شرکت های گردشگری ایران .
 

اين پل كه با عرض كم و طول حدود 147 متر بر بستر زاينده رود ، بين دو پل الله وردي خان و پل خواجو ساخته شده است از آثار دوره شاه عباس ثاني در سال 1065 هجري است، پل مزبور برای عبور و مرور عامه مردم نبوده است بلكه صرفاً وسيله ارتباط باغهاي سلطنتي دو ساحل شمالي و جنوبي رود خانه يعني باغ معروف به باغ درياچه با باغهاي وسيع سعاد ت آباد بين پل الله وردي خان و پل خواجو و بناهاي با شكوه هفت دست و آيينه خانه و كشكول و نمكدان بوده است و محل عبور خانواده شاه صفوي و امرا و اشراف و مهمانها و سفرايي بوده است كه اجازه ملاقات با شاه عباس دوم را داشته اند.

باغ سعادت آباد باغي وسيع بوده كه چشم انداز آن بستر زاينده رود بود و شاه و ميهمانان او مراسم آتشبازي و چراغاني و قايقراني بر روي بستر رود خانه مخصوصاً قسمتي را كه بين پل سعاد ت آباد و پل خواجو قرار داشته است از تالار عمارت آيينه خانه تماشا مي كرده اند. سياحان خارجي دوره شاه سليمان صفوي مانند سانسون و انگلبرت كمپفر در سفرنامه هاي خود از ميهمانيهاي باشكوه و مراسم اعياد و شرفيابي سفراي خارجي به تفضيل سخن گفته اند.

وجه تسميه اين پل به "جويي " و در تلفظ عامه مردم (جوبي ) و به غلط (چوبي) كه در يك قرن اخير متداول بوده است به مناسبت جوي كوچك ظريفي از سنگ پارسي بوده كه در عهد صفويه بر روي پل تعبيه كرده بودند. و اين جوي ، آب را از طرفي به طرف د يگر پل جاري مي كرده است اما نام اصلي آن پل سعادت آباد بوده و به مناسبت مجاورت با هفت دستگاه كاخهاي سلطنتي عصر شاه عباس دوم " پل هفت دست " نيز نام داشته و از آن جهت كه هر گاه پل خواجو را " تخته بند" مي كرده اند. در قسمت شرقي و غربي اين پل، آب رودخانه بر روي هم انباشته مي شده و به صورت درياچه اي در مي آمده به آن " پل درياچه " نيز مي گفته اند.

در كتاب فوايد الصفويه كه از مآخذ تاريخ عهد صفويان است به صراحت نام اين پل " پل سعادت آباد" ذ كر شده و مــؤلف آن كتاب در عصر صفوي بناي " شهر تازه اي " را به مجاورت باغ سعادت آباد در سال 1069 هجري و مقارن با هفــدهمين سال سلطنت شاه عباس ثاني متذكر مي گردد.

پایگاه اطلاع رسانی بازار ایران
http://www.ibep.ir