بازار املاک پزشکان و مراکز درمانی تبلیغات در ایران مجله گردشگری پل مارنان اصفهان، پل ماربین، پل مهربین
پایگاه اطلاع رسانی بازار ایران هتل ها و مسافرخانه های ایران رستوران های ایران شرکت های گردشگری ایران .
 

اين پل در اصل ماربين نام داشته است كه خود ماربين اسم تصحيف "مهربين" از فرهنگ اوستايي است و چون قرنها قبل از ظهور زرتشت معبد مهرپرستان بر فراز كوهچه آتشگاه قرار داشته و از تمام روستاهاي اطراف مشاهده مي شده است ، نام اين بلوك هم مهربين بوده كه با تصحيف اين نام در زبان پهلوي ساساني به "ماربين" در دوره ساسانيان و به دنبال آن در طول مدت 15 قرن تاريخ اسلامي ايران پيوسته با همين نام شناخته شده است.

اما درباره قد مت ساختمان اين پل يادآور مي شويم كه از زمانهاي بسيار دور همچنان كه پل جي يا پل شهرستان واسطه اتصال شمالي ترين ساحل شهري زاينده رود به جنوبي ترين ساحل مقابل بوده است، پل مارنان نيز وجود داشته و واسطه اتصال دو ساحل شمالي و جنوبي رودخانه در غربي ترين قسمت شهر اصفهان بوده است و قصبات و روستاهاي آباد و سر سبز ماربين از طريق پل مارنان ( پل ماربانان و پل ماربين) به روستاهاي مقابل آن در ساحل جنوبي رود خانه متصل مي شده است شكل امروزي پل مارنان با نماي ساختماني آن در عصر صفويه تغييري نكرده ولي تعميرات مكرر داشته است.
پل مارنان اكنون داراى هفده دهانه است ولى قبلا بیش از هفده دهانه داشته است كه حالا بسته شده است. این پل را پل سرفراز هم نامیده ‏اند و وجه تسمیه ‏اش را چنین بیان كرده ‏اند كه در زمان شاه سلیمان صفوى یكى از ثروتمندان ارامنه آن را ساخت و به لقب سرفراز نائل گردید و مدتى هم به همان نام سرفراز مشهور بود.

پایگاه اطلاع رسانی بازار ایران
http://www.ibep.ir